Handlingar krävs för att möjliggöra kostnadseffektiva lösningar vid kampen mot klimatförändring

UNEP EMISSIONGAP

UNEP EMISSIONGAP

5 november 2013- Om inte det globala samhället omedelbart tar till omfattande handlingar för att minska på utsläpp av växthusgaser, minskar chanserna snabbt för att hitta kostnadseffektiva lösningar för att hålla temperaturökningen under 2°C detta årtionde.

Detta kommer Emissions Gap Report 2013 (Utsläpps rapporten 2013), en stor internationell rapport av FN:s klimatprogram (UNEP) fram till. Rapporten lanseras samtidigt som värlsdledare förbereder sig för ett nytt klimatmöte i Warszawa.

Rapporten säger att det finns lösningar för att hålla temperaturökningen under 2°C med mer utsläpp, men om inte klyftan minskas för att uppnå detta kommer de riskreducerande utmaningarna att förvärras efter 2020.

Även om nationer skulle upprätthålla sina nuvarande klimatlöften, kommer utsläppsnivån år 2020 vara avsevärt högre än den nivå som troligtvis skulle vara mest kostnadseffektiv.

Om inte klyftan mellan verkligheten och målet på temperaturökning under 2°C avsevärt minskas eller byggs ihop förrän 2020, kommer dörren till lösningar för minskning av temperatur till den lägre graden av 1.5°C att stängas.

”Som rapporten belyser, kan försenade handlingar samt användning av koldioxidrik och energiintensiv infrastruktur leda till större klimatförändringar i närframtiden och större inverkan på klimatet. Om vi fortsätter vara ”låsta” vid dessa metoder kommer införandet av klimatvänliga teknologier att fördröjas och valen kring utvecklingsmöjligheter som kunde föra jorden i en riktning mot en hållbar, grön framtid att förminskas”, sade FN:s biträdande generalsekreterare och UNEP:s verkställande direktör Achim Steiner.