A-Ö Webbindex

Lunnefågeln: I större fara än förutspått

Internationella dagen för biologisk mångfald. Den atlantiska lunnefågeln, en av världens mest fotograferade fåglar, kan vara i större risk för utrotning än forskare hade förutspått. Den har redan ansetts vara en art i allvarlig risk för utrotning, men nya data från Island tyder på en minskning av beståndet med 70 % sedan 1975.

Den 22 maj är den internationella dagen för biologisk mångfald.

Medan Europa hyser 90 % av lunnefågelpopulationen, häckar 60 % av beståndet på Island. Dess förtjusande egenskaper och regnbågsfärgade näbb har gjort den till en favorit bland fotografer och barnboksförfattare.

Den atlantiska lunnefågeln finns på IUCN:s röda lista över hotade arter bland fåglar, och fram till publiceringen av de senaste uppgifterna antogs beståndet på Island ha minskat med ”bara” 40 % sedan mitten av sjuttiotalet.

Två fåglar på en sten
Lunnefågeln blir 20-25 år gammal och parar sig hela livet. Foto: Anne Burgess/ Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0

”Beståndets minskning är åtminstone delvis orsakad av den stigande havsytans temperatur runt Island”, säger biologen Erpur Snær Hansen, en av författarna till en ny studie. Orsakerna är helt enkelt brist på mat för fåglarna på grund av den ökade temperaturen i havet.

Även om lunnefågelskådning är en stor turistattraktion på Island, jagas den också för mat. Jaktuppgifter som går så långt tillbaka som 140 år används som källmaterial av forskare.

”Jakt kan stå för 10% av minskningen”, säger Hansen.

En svartvit fågel som flyger över vattenytan.
Internationella dagen för biologisk mångfald. Foto: Charles J. Sharp/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Biologisk mångfald 

Det är dags för mänskligheten att tänka om kring sitt förhållande till naturen, och en sak är säker: trots alla våra tekniska framsteg är vi helt beroende av hälsosamma och levande ekosystem för tillgång till vatten, mat, mediciner, kläder, bränsle, tak över huvudet och energi, för att bara nämna några.

Vi måste respektera, skydda och reparera vår biologiska rikedom.

Ett historiskt avtal, Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework, undertecknades i december 2022 och anger mål och konkreta åtgärder för att stoppa och vända negativ inverkan på miljön till 2050.

En lunnefågel i sitt bo
Lunnefågeln är omtyckt och ofta avbildad i barnböcker. Foto: Eysteinn Guðni Guðnason CC BY-SA 3.0

Därför går temat för den internationella dagen för biologisk mångfald från överenskommelse till handling: vi måste bygga upp den biologiska mångfalden. Sloganen främjar tanken: nu när vi har en handlingsplan som vi har kommit överens om på global nivå, måste vi också genomföra alla åtgärder som avtalet innefattar före 2030. 

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19