A-Ö Webbindex

Månadens nordiska profil: Grete Faremo

Som chef för FN:s projektorganisation UNOPS är norska Grete Faremo just nu en av de högst rankade personerna från Norden i FN-systemet. I en intervju med UNRIC berättar Grete Faremo om UNOPS-utmaningar och möjligheter framöver och hur projektorganisationen känner av effekterna av klimatförändringar i sitt arbete.

Den här månadens nordiska profil är Grete Faremo från Norge. Grete Faremo har en lång bakgrund som politiker, jurist och affärsledare innan hon började arbeta för Förenta Nationerna 2014. I sin roll leder hon UNOPS och organisationens 11 000 anställda i arbetet med att bistå FN och dess partners inom områden som rör fred, säkerhet, humanitära- samt utvecklingsfrågor. UNOPS uppdrag är att hjälpa människor att skapa sig bättre liv och länder att upprätthålla fred och hållbarhet. Arbetet är fokuserat på implementering och organisationen följer FN:s värderingar.

– UNOPS finns i mer än 80 länder, vi genomför 1 000 projekt per år och 5 000 av våra anställda är engagerade i andra FN-organ. FN-organen köper tjänster av oss för att få ta del av den flexibilitet, effektivitet och anpassningsförmåga vi har utvecklat. Tjänsterna som vi tillhandahåller sträcker sig från infrastruktur, upphandling och fondhantering till HR-tjänster och projektledning, förklarar Grete Faremo.

Förutom riskhantering, ser Grete Faremo att en av hennes högsta prioriteringar är att berätta berättelsen om UNOPS.

– Med 11 000 anställda och 2 miljarder dollar i intäkter tror jag att min viktigaste uppgift är att kontinuerligt prata om vårt syfte, värderingar och vad vår verksamhet handlar om. Jag fokuserar på riskhantering för att utforska möjligheter men också för att säkerställa kvalitet och förebygga olyckor och skador. Detta säkerställer att vi levererar bästa möjliga produkt till våra slutanvändare.

UNOPS drivs som ett modernt företag

I en intervju med Harvard Business Review nyligen talade Grete Faremo om UNOPS övergång

Grete Faremo

från att vara en gren av FN:s utvecklingsprogram (UNDP) på 90-talet till att bli det smidiga, moderna organet UNOPS är idag. Att hålla sig relevant och övervinna utmaningar är viktigt för en organisation som UNOPS i en ständigt föränderlig global politisk sfär.

– Våra utmaningar och möjligheter kretsar kring att ha en mycket öppen och tillgänglig affärsmodell. Som en projektorganisation med en meritlista över lyckade genomförda projekt tror jag att vår största potential är att både utöka storskaliga infrastrukturprojekt och samarbeta med privata och offentliga investerare där UNOPS tar en smart roll som facilitator, berättar Grete Faremo.

Ett genombrott för UNOPS är att organisationen har lyckats utveckla modeller för samarbete med den privata sektorn för stora projekt, ytterligare har UNOPS arbete förbättrat offentlig upphandling.

– Vi arbetar i allt högre grad direkt med regeringar, även i medelinkomstländer. Vi är en strategisk rådgivare för att få fram bättre offentliga upphandlingar. Vi hjälper till att bygga kapacitet, upphandlingssystem och implementering. När det exempelvis gäller säker medicinsk utrustning till rätt pris eller oftare till ett lägre pris på rätt nivå, har vi gjort ett stort arbete – särskilt i Central- och Latinamerika.

Med stöd från Världsbanken, andra utvecklingsbanker och olika FN-organ genomför UNOPS också projekt i kris- och konfliktområden.

– Vi är just nu närvarande i Gaza, Jordanien, Syrien, Irak och Yemen. Vi arbetar med upphandling i kris- och konfliktområden, med infrastruktur och stora samarbetsprojekt mellan oss och den privata sektorn, säger Grete Faremo.

Klimatförändringar som påverkar UNOPS arbete

I takt med att effekterna av att klimatförändringarna blir allt tydligare påpekar Grete Faremo att UNOPS uppgifter inte bara handlar om att bygga upp utan också att bygga klimatbeständigt och hållbart.

– Jag har kollegor som ser till att bättre skydd mot naturkatastrofer säkerställs. Vi har många projekt i små önationer och länder som kämpar med stigande havsnivåer. Det är vår tydliga ambition att se till att detta görs på rätt sätt. Den aspekten är mycket mer systematisk nu än för bara några år sedan, säger Grete Faremo.

Den nya ambitionen inkluderar också en mer holistisk strategi för att bygga och förbättra samhällen, där organisationen undersöker hur de kan skapa multifunktionsprojekt – en strategi som är välanpassad till Agenda 2030 och dess 17 mål för hållbar utveckling.

– I Tanzania byggde vi inte bara upp floderbankar som spolats bort, vi tillhandahöll också belysning och anläggningar för marknadsaktiviteter som äger rum i området. Dessa åtgärder uppgraderar det lokala, kommersiella livet samt ger bättre skydd mot erosion.

Ett privilegium att arbeta för FN

Med ett imponerande CV och en lång meritlista inom globala frågor är det inte förvånande att Norges före detta minister för internationell utveckling hamnade i FN.

– Att vara chef för UNOPS är ett privilegium. Jag ser fram emot att gå till jobbet varje dag med så många engagerade kollegor både i UNOPS och de andra delarna av FN-familjen. Vi har ju projekt med de flesta av dem. Jag har också förmånen att arbeta över alla delar av FN och jag tycker att mitt arbete är mycket meningsfullt, säger Grete Faremo.

Innan intervjun avslutas ger Grete Faremo en uppmaning till de som skulle vilja arbeta för FN.

– På UNOPS annonserar vi kontinuerligt våra lediga positioner på vår webbplats. Det finns många möjligheter både globalt, men också på vårt huvudkontor i Köpenhamn. Se till att gå in och titta!

Nyhetsbrev

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19