A-Ö Webbindex

Företag som går från ord till handling

En av Islands största banker, Íslandsbanki, har antagit fyra av FN:s globala mål och gått med i en allians tillsammans med nordiska företag för att jobba för en hållbar framtid.

Íslandsbanki har inte bara sagt att företaget ska arbeta med FN:s globala mål – de har också följt upp orden med handling. Företagets avsikter att använda sin köpkraft i reklam för att hantera media har väckt uppmärksamhet och viss kritik.

Den isländska statliga banken är inte ensam om att inkorporera de globala målen för hållbar utveckling i sin verksamhet. Tillsammans med en rad andra bolag är de en del av den nordiska alliansen Nordic CEOs for a Sustainable Future. Initiativet är ett viktigt steg enligt Íslandsbankis direktör.

– Det är viktigt eftersom det här är en grupp företag som är ledande inom sitt område eller

Íslandsbankis direktör Birna Einarsdóttir

sina länder, säger Íslandsbankis direktör Birna Einarsdóttir i en intervju med UNRIC:s nordiska nyhetsbrev.

– De nödvändiga radikala förändringarna som behövs kommer inte att ske utan företagens deltagande. I denna grupp har vi företag som inte bara är passionerade utan också starka. Dessa företag lyssnar och de kommer sannolikt att kunna driva fram agendan genom att vara förebilder. Vi är mycket stolta över vårt deltagande i projektet.

Banken har förklarat att den vill delta i såväl stora som små projekt relaterade till fyra av de globala målen: mål 13 om klimatåtgärder, mål 5 om jämställdhet, mål 4 om utbildning för alla samt mål 9 om innovation.

Edda Hermannsdóttir, marknads- och kommunikationsdirektör för Íslandsbanki, skrev nyligen en tidningsartikel som väckte stor uppmärksamhet angående att företaget kommer att tacka nej till att köpa reklamytor från företag som är ojämställda mellan könen.

Vissa mediepersonligheter och politiker reagerade starkt och anklagade banken för inblandning i redaktionella beslut eller till och med underminering av yttrandefriheten.

Edda Hermannsdóttir, marknads- och kommunikationsdirektör för Íslandsbanki

– Detta är en del av vår inköpspolicy, berättar Edda Hermannsdóttir till UNRIC:s nordiska nyhetsbrev.

– Vi stör inte redaktionella beslut och vi kommunicerar bara med mediernas reklamavdelningar. Vi har haft bra diskussioner med fokus på politik och ansträngningar för att gå i en viss riktning. Mina åsikter tolkades till viss del felaktigt och vi borde ha förklarat det från början.

Íslandsbanki har begärt information från medieföretag om könsbalansen för både programledare och de som intervjuas. Fram till nu har bara det statliga företaget RÚV publicerat sådan statistik, men i en undersökning 2017 var bara 35 procent av de som intervjuades på isländsk radio och tv kvinnor, en ökning på 2 procent från året innan.

Reaktionerna var dock långt ifrån enbart negativa. Många välkomnade offentligt att ett ledande företag följde upp sin jämställdhetspolicy med konkreta åtgärder.

– Det hördes naturligtvis negativa röster i början, men det fanns även positiva röster. Vi kommer att fortsätta att förklara vår policy noggrant för att visa vilken betydelse de globala målen har för vår dagliga verksamhet, säger Edda Hermannsdóttir.

Ansvarsfulla inköp är en integrerad del av Íslandsbankis sociala ansvarstagande och den inkluderar all affärsverksamhet, inte bara media, påpekar Hermannsdóttir. De globala målen ingår dessutom i företagets marknadsföringsstrategi.

Oundvikligen uppstår frågan om ett företag som kräver höga standarder av sina affärspartners själva är perfekta.

– Man kan diskutera sådana frågor utan att vara helt perfekta. Det kommer aldrig att finnas någon utveckling på något område om enbart de som är perfekta har rätten att tala, säger bankdirektören Birna Einarsdóttir.

– Vi kan vara en förebild genom att visa statistik kring våra resultat. I affärsverksamheten är det viktigt att ha konkreta och numeriska mål. Det är så företag brukar arbeta och de känner till sådana metoder.

Några av de andra företagen i Nordic CEOs for a Sustainable Future är Equinor (fd Statoil), Hydro, Posten, Storebrand, Telenor, Yara, Telia, Vestas, Marel, Nokia och SAS.

Enligt Birna Einarsdóttir är fokus främst på jämställdhet och miljö.

– Vi har deltagit i debatter om båda frågorna. Vi är intresserade av att driva detta på ett resultatorienterat sätt och att information om våra företags framsteg inom dessa områden görs tillgänglig. Jag hoppas att vi kan vara en förebild för andra och jag är övertygad om att det kommer att bli framgångsrikt. De som står bakom initiativet är måldrivna

 

Nyhetsbrev

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19