Miljoner människor hålls som slavar

Omkring 27 miljoner människor lever som slavar runt om i världen. I sitt budskap på den internationella dagen för avskaffande av slaveri, den 2 december, konstaterar generalsekreterare Ban Ki-moon, att vi måste hjälpa dessa människor.

Generalsekreteraren betonar, att denna ofattbara kränkning av de mänskliga rättigheterna fortfarande pågår, trots att slavhandeln officiellt avskaffades över 200 år sedan. ”Trots att förbudet varit i kraft i två århundraden, förekommer fortfarande traditionella former av slaveri. Vi har också sett en oroväckande utvecklig där nya typer av slaveri uppkommer, till exempel handel med barn, skuldslaveri och trafficking. Lokala och migrerande arbetare lever ofta som slavar, precis som dem som arbetar inom bland annat byggnads- livsmedels- och textilindustrin.”

Generalsekreteraren uttrycker även i sitt budskap en oro för att den ekonomiska krisen ytterligare kommer att förvärra situationen. ”De fattiga riskerar att sjunka ännu djupare ner i fattigdomen vilket gör dem mer utsatta för slaveri. De som medvetet utnyttjar dessa fattiga människor tvingas utnyttja dem mer än tidigare för att göra vinst och konsumenterna som kanske inte är medvetna om följderna, kommer sannolikt att köpa produkter som tillverkats under extremt små arbetskostnader.”

På FN:s världskonferens mot rasism år 2001, fastställdes att slaveri  är ett brott mot mänskligheten. ”Om några dagar firar vi att den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna fyller 60 år. Tillsammans måste vi se till att en av deklarationens viktigare artiklar ”ingen må hållas i slaveri eller träldom” blir verklighet,” avslutar generalsekreteraren.