EU, FAO, IFAD och WFP går samman för en tryggad livsmedelsförsörjning och nutrition

Europakommissionen, FAO, Internationella fonden för jordbruksutveckling (IFAD) och FN:s livsmedelsprogram (WFP) har idag undertecknat ett nytt strategiskt ramverk för samarbete. Samarbetet ska öka det internationella samfundets kapacitet att leverera ett effektivt, koordinerat och hållbart stöd till livsmedelsförsörjning och nutrition.Med gemensamma krafter strävar de fyra partnerna efter att uppnå en större inverkan på världens livsmedelsförsörjning.

Ramverket definierar de tre Rom-baserade FN-organens kompletterande roller och betonar samstämmigheten i deras respektive styrka och mandat vilken förbättras ytterligare genom ökad samordning och samarbete.

Samarbetet framhåller huvudprioriteringarna för en tryggad livsmedelsförsörjning och nutrition där alla de fyra partnerna kommer samarbeta, framförallt med utgångspunkt i deras överensstämmande mål och mandat.

Det kommer även att öka den globala medvetenheten om samarbetet mellan EU och de tre Rom-baserade FN-organen i deras arbete med att bekämpa världshungern.
De fyra partnerna har enats om att övervaka och utvärdera ramverket för att kunna försäkra att det verkligen kommer leda till ökad effektivitet. Framförallt ska samarbetet leda till en förbättrad ekonomisk situation och välfärd för den omkring en miljard människor som idag lider av kronisk hunger.

Källa: FAO Norden
http://www.fao.org/liaison/nordic/se/