Nästa hållplats: ett bättre liv

Photocredit: Flickr/ Peter Haden/ 2.0 Generic (CC BY 2.0)

Photocredit: Flickr/ Peter Haden/ 2.0 Generic (CC BY 2.0)

18.12.2013 – Då man talar om migranter, tänker man oftast på människor som flyttar från fattigare länder i söder till de rikare länderna i norr. Men verkligheten är inte riktigt så svartvit: mindre än 40 % av världens migranter söker sig norrut, enligt migrationsorganisationen IOM:s rapport för 2013.

Den internationella migrationen är visserligen ett ökande fenomen, men det betyder inte att fler människor emigrerar än tidigare. Även om det totala antalet stigit från 154 miljoner migranter år 1990, till 175 miljoner migranter år 2000, och 232 miljoner år 2013, är detta främst ett resultat av befolkningsökningen. Det procentuella antalet migranter av världens befolkning har förblivit relativt stabilt kring 2,5 och 3 procent.

Idag firar vi den internationella dagen för migranter och uppmärksammar migranters umbäranden, kontributioner och rättigheter världen över.

Människor flyttar för orsaker varierande från klimatförändring och fattigdom till utbildning och kanske erbjudanden om drömjobb. Som FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon ofta poängterar: ”det finns 232 miljoner människor som lever utanför sitt lands gränser. Jag är en av dem.”

IOM:s generaldirektör William Lacy Swing noterar i sitt uttalande att år 2013 varit ett sorgligt rekordår då vi sett alltför många som dött under sin resa över gränser.

”Vi kommer aldrig att få reda på det exakta antalet migranter som dött anonymt till havs, i öknen eller i andra migrationsrelaterade olyckor”, sade Swing. ”Emellertid visar våra uppgifter att minst 2360 migranter dött i år i jakten på drömmen om ett bättre liv. Dessa människor var desperata – inte ens rädslan för döden kunde stoppa dem från att företa sin resa.”

Medelhavsön Lampedusa, de karibiska öarna och haven utanför Thailand och Indonesien har alla sett tragedier av alltför fullastade, havsodugliga farkoster som sjunkit och resulterat i hundratals döda migranter per fall.

USA:s gräns till Mexiko och rutten från Västafrika mot Libyen anses vara de farligaste landrutterna, där migranter dött i tågolyckor, dödats, eller dött av törst under sin resa mot det de hoppades vara ett bättre liv.

Konflikter och naturkatastrofer har ökat antalet människor i rörelse. Omkring 5000 personer per dag lämnar Filippinerna efter Haiyan, och 100 000 har flytt krisen i den Centralafrikanska republiken under den första hälften av december.

”Under denna internationella dag fokuserar vi på migranters välbefinnande och säkerhet”, sade Swing i sitt uttalande. ”IOM vill se förstärkt policy kring migranter och ett bättre skydd av migranters mänskliga rättigheter. ”