FAO: Summering av potatisåret 2008

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO har summerat det internationella potatisåret 2008 i en ny bok "New light on a hidden treasure". Boken lyfter bland annat fram potatisen stora betydelse i livsmedelssystemet samt presenterar aktiviteter som ägt rum under året.
Läs mera om det internationella potatisåret samt om potatisens betydelse.