A-Ö Webbindex

 EU uppmanas att spela en central internationell roll

FN:s generalsekreterare António Guterres har uppmanat EU att spela en central roll i ”de existentiella frågor som hotar dagens värld:”

Guterres var gäst vid invigningen av EU-ledarnas toppmöte i Bryssel i dag. I en pressträff med Charles Michel, ordförande för Europeiska Rådet, sa han att det bara finns ett grundläggande sätt att ha en multipolär värld.

”Det är med ledarskap för ett starkt och enat EU. Vi vädjar starkt till Europeiska unionen att spela en mycket aktiv roll i förhållande till de centrala frågorna, de existentiella frågor som hotar dagens värld: klimatförändringar, den okontrollerade utvecklingen av artificiell intelligens och de djupa ojämlikheter som vi står inför.”

Två män som står inför ett pressuppbåd
”Vi uppmanar EU att spela en mycket aktiv roll i vår tids stora frågor, de som handlar om den hotade världens existens”, sa Guterres. Foto: Marian Blondeel/UNRIC

Han tackade Michel för det utmärkta samarbetet mellan EU och FN, och EU:s starka stöd till FN och multilateralism.

Guterres sa att principerna är tydliga: FN:s stadga, internationell rätt, länders territoriella integritet, internationell humanitär rätt.

”Och det är anledningen till att vi anser att det är viktigt att ha fred för Ukraina, men fred helt i linje med principerna, vilket innebär fred som respekterar stadgan, internationell rätt och Ukrainas territoriella integritet och suveränitet.”

Av samma skäl, sade generalsekreteraren, kräver han vapenvila i Gaza.

”Den grundläggande principen för internationell humanitär rätt är skyddet av civila. Vi måste hålla fast vid principer, såväl i Ukraina som i Gaza, utan dubbelmoral, och samtidigt måste vi driva världen att gradvis gå in i en ordnad form av multipolaritet med starka multilaterala institutioner.”

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19