FN:s nya kvinnoenhet inledde sitt arbete

alt

altUN Women – FN:s nya jämställdhetsorganisation inledde sitt arbete den 1 januari 2011 och lanserade samtidigt en ny webbplats.

UN Women är en sammanslagning av fyra organisationer inom FN som har arbetar med genusfrågor och den nya organisationen leds av Michelle Bachelet, tidigare president i Chile.  På webbplasten finns information om den nya organisationen, jobbmöjligheter, resurser och nyheter.

Vidare har UN Womens arbete delats in i sju tematiska områden: Våld mot kvinnor, fred och säkerhet, ledarskap och deltagande, ekonomiska möjligheter, nationell planering, mänskliga rättigheter samt millenniemålen.

Läs mera om UN Women här.