”Migration är inte bara oundvikligt utan nödvändigt och önskvärt”

Gustave Deghilage Manifestation pour le droit des migrant-e-s Flickr 2 0 Generic CC BY-NC-ND 2 0 2

Gustave Deghilage Manifestation pour le droit des migrant-e-s Flickr 2 0 Generic CC BY-NC-ND 2 0 2

18.12.2014 – Omedelbara åtgärder krävs för att rädda migranters liv, hindra smugglare från att utnyttja deras desperation, och förebygga de migrationsorsakande faktorerna runtom i världen, konstaterar chefen för FN:s internationella organisation för migration (IOM), William Lacy Swing.

Idag uppmärksammar vi den internationella dagen för migranter. Antalet personer som lämnat sitt land för ett annat har förblivit mer eller mindre konstant – migranter utgör även idag ca 3 % av världens totala befolkning. Däremot har världen inte sett så många flyktingar och fördrivna sedan andra världskriget: 16,7 miljoner lever idag som flyktingar utanför sitt hemland, och 33,3 miljoner är internt fördrivna.

2014 blev dessutom det dödligaste året hittills, med omkring 5000 fall där migranter dött under sina försök att korsa öken, hav och berg. Medelhavet krävde mest offer, upp till 3000 kända fall, och ett mörkertal man inte känner till. De som klarade resan har alltför ofta mött exploatering och diskriminering.

Därför vill IOM nu se nya vägar för tryggare, laglig migration. Detta innefattar partnerskap för arbetsrelaterad migration och familjeåterförening, klar information om riskerna med irreguljär migration och stöd till ursprungsländerna för förbättrade arbetsmöjligheter.

IMG 2019

”Alltför många människor berövas sin frihet snarare än att mötas med empati och skydd”, konstaterar FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon. ”Diskriminering gentemot migranter genererar ytterligare ojämlikhet, hotar samhällens sociala nätverk och leder alltför ofta till våldsamma och dödliga attacker.”

IOM:s generaldirektör Swing uppmanar länder att speciellt ta itu med smugglarna och deras nätverk, som idag är en skrämmande lönsam business.

”Det internationella samfundet måste samarbeta för att förändra bilden av migration från något negativt till positivt, och fokusera på det migranter bidrar med till sina mottagarländer – och även ursprungsländer, som idag drar oerhörd nytta av migranternas remitteringar.”

”Migration är inte bara oundvikligt utan även nödvändigt och önskvärt”, tillägger Swing. ”Invånarna i norr blir allt äldre medan den unga befolkningen i syd ökar stadigt. De rådande attityderna mot migration är en grym ironi under dessa tider då de åldrande samhällena desperat behöver ny, ung arbetskraft.”

Men Swing betonar även att de faktorer som tvingar människor migrera måste åtgärdas, och speciellt det  höga antal kriser vi idag ser som orsakats av människan själv.

UNRICs relaterade artiklar:

Tragedin på Medelhavet måste få ett slut
UNRIC:s nyhetsbrev om migration
Slaveriet har inte försvunnit – det bara bytte namn

UNRIC:s faktablad om migration