A-Ö Webbindex

Nyinrättad FN-panel för rasrättvisa besöker Sverige

En oberoende expertpanel inrättad av FN:s råd för mänskliga rättigheter kommer att besöka Sverige från 31 oktober till 4 november 2022. Expertpanelen är tillsatt för att undersöka brott mot rättigheter i samband med brottsbekämpning i relation till afrikaner och personer med afrikansk härkomst.

Expertgruppen, som går under namnet International Independent Expert Mechanism to Advance Racial Justice and Equality in the Context of Law Enforcement, (Den internationella oberoende expertgruppen för att främja rasrättvisa och jämlikhet i samband med brottsbekämpning),  planerar att samarbeta med regeringstjänstemän, brottsbekämpande myndigheter, jämställdhetsorgan, den nationella institutionen för mänskliga rättigheter, civilsamhällsorganisationer, akademiker, advokater och medlemmar av oberoende organ inom Förenta Nationerna, såväl som berörda individer och samhällen. Expertgruppen kommer att besöka Stockholm, Malmö och Lund.

”Efter valet och det faktum att Sverige har en ny regering för de kommande fyra åren välkomnar vi detta avgörande tillfälle att engagera oss i konstruktiva diskussioner för att hitta positiva initiativ, god praxis samt de utmaningar som finns inom området. Vi vill också ge användbara rekommendationer till regeringen och andra berörda parter angående frågor relaterade till att främja rasrättvisa för afrikaner och människor av afrikansk härkomst i samband med brottsbekämpning och det straffrättsliga systemet”, säger Yvonne Mokgoro, ordförande för expertgruppen.

Statsbesöket ger expertgruppen möjlighet att bidra med rekommendationer som kan stöda regeringens insats för att bekämpa systematisk och strukturell rasism, överdriven våldsanvändning och andra brott mot mänskliga rättigheter av brottsbekämpande myndigheter och det straffrättsliga systemet för afrikaner och människor med afrikansk härkomst. Expertgruppens besök har föregåtts av omfattande förberedande forskning och insamling av data, inklusive att man uttryckligen efterfrågat relaterad data inför besöket.

Expertgruppen kommer att presentera sina observationer och rekommendationer till staten genom en konfidentiell skriftlig rapport som därefter kommer att offentliggöras på dess webbplats. ”Detta är vårt första statsbesök sedan vår utnämning, och vi ser fram emot att samarbeta med myndigheter, civilsamhället och andra intressenter för att bedöma det lagstiftningsmässiga, institutionella och politiska ramverket såväl som empiriska fakta och information kring rasrättvisa relaterad till brottsbekämpning och straffrätt i Sverige”, säger Mokgoro.

Expertgruppen, som består av Mokgoro (ordförande), Tracie Keesee och Juan Méndez, håller en presskonferens i slutet av sitt uppdrag för att redogöra för preliminära observationer i samband med besöket.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19