Fler kvinnor: mer effektivt fredsarbete

FN:s fredsbevarande styrkor möter ännu större utmaningar än någonsin tidigare, då de, precis som människor över hela världen, inte bara måste hantera utmaningarna med COVID-19-pandemin, utan också stötta och skydda människorna i landet som de arbetar i.

Kvinnliga fredsbevarande personal utgör en ännu viktigare roll under dessa omständigheter än vanligtvis.

– Det är många kvinnor som inte vill prata med män, beskriver Lisbeth Pederson, en dansk fredsbevarare i Mali, – Det betyder att om det inte finns kvinnor tillgängliga att ha dialog med andra kvinnor och barn, då är halva Malis befolkning exkluderad från fredsprocessen.

Norska Katrine Seland arbetar som fredsbevarare i Sydsudan. FOTO: privat.

– Vi har en möjlighet att samla information som män inte kan få, säger norska fredsbevararen Katrine Seland, som arbetar inom FN:s polisteam i Sydsudan.

Varje år markeras Internationella dagen för FN:s fredsbevarande personal den 29:e maj, och årets tema är ”Kvinnor i fredsbevarande operationer – Nyckeln till fred” som belyser kvinnors centrala roll i FN:s operationer. Temat valdes för att markera 20-årsjubileet för FN:s säkerhetsråds resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet.

– Kvinnliga fredsbevarare står i frontlinjen i sårbara länders kamp mot COVID-19. Med hjälp av lokalradio för att sprida meddelanden om folkhälsa, leverera nödvändiga leveranser till samhällen för förebyggande och stödja lokala fredsbyggares arbete, sa FN:s generalsekreterare António Guterres i sitt meddelande för att uppmärksamma den internationella dagen 29:e maj.

Katariina Lausto. FOTO: privat.

”Inget som gör det svårare för oss”

Trots detta, representerar kvinnor endast 6 % av FN:s samlade fredsbevarande personal. Detta är endast en liten ökning jämfört med 1993, då antalet var 1 %.

År 2019 utgjorde kvinnor 4,7 % av de militära kontingenterna och 10,8 % av de bildade polisenheterna i FN:s fredsbevarande uppdrag, Målet för 2028 för kvinnor som tjänar i militära operationer är 15 % och i bildade polisenheter 20 %.

Svenska Lotta Sjunnesson som är en del av fredsbevarande styrkor i Sydsudan uppmuntrar kvinnor att delta i FN:s fredsbevarande arbete: – Det är inget som gör det svårare för oss. Du ska absolut inte tänka att du har sämre möjligheter för att du är kvinna.

Läs också: Resolution 1325: En nyckel till långvarig fred

Kvinnors närvaro inom fredsbevarande arbetet välkomnas i de länder som de arbetar i.

– När vi är ute och patrullerar kommer människor och vinkar till oss, säger finska Katariina Lausto som är en del av FN:s fredsbevarande uppdrag i Libanon. – De är mycket glada över att se att kvinnor också är med i fredsbevarande arbetet.

FOTO: Katriina Lausto.

De nordiska ländernas viktiga bidrag

Sverige är det land i Norden som bidrar med mest fredsbevarande personal, med sina 288 anställda. Sverige har också det största antalet kvinnlig personal bland de nordiska länderna. De flesta av dem tjänstgör i Mali. Tjugo svenskar är i Sydsudan och elva i Demokratiska republiken Kongo. Det finns ovanligt bra könsfördelning i båda dessa uppdrag. Annan svensk fredsbevarande personal är baserad i Indien/Pakistan (4/1) Somalia (3/0), två i Colombia (2/0), Cypern (1/1), en (1/0) i Yemen.

Finland är traditionellt en generös bidragsgivare till FN:s fredsbevarande arbete när det gäller trupper och annan personal. 231 finländare arbetar under ”blå hjälmar” med 18 kvinnor. Finland är representerat i nio olika uppdrag, men deras överlägset största uppdrag är FN:s styrka i Libanon. 198 finländare tjänar i FN:s äldsta uppdrag, med 12 kvinnor.

Danmark bidrar med 98 fredsbevarande personal, varav 9 kvinnor. Huvudparten arbetar i Mali – totalt 81 individer, varav 8 kvinnor. 5 danskar arbetar i Sydsudan och 12 (11/1) är på den israelisk-syriska gränsen.

Norge bidrar med 61 fredsbevarande individer, varav 13 kvinnor. De flesta tjänstgör i Sydsudan och Mali. Man hittar också norsk personal i Mellanöstern och Colombia.

Island som inte har någon armé bidrar inte för närvarande till FN:s fredsbevarande arbete.

FN:s fredsbevarande arbete har mer än 95 000 anställda inom olika militär-, civila- och polissektorer, fördelad på 13 olika operationer i hela världen.

Mer än en miljon män och kvinnor har arbetat som fredsbevarande FN-personal och de mer än 3 900 har förlorat sitt liv i tjänstgöring sedan 1948. År 2019 avled 102 individer.

För mer information:
Internationella dagen för FN:s fredsbevarande personal
FN:s fredsbevarande arbete
Hur du bli volontär och bidra i fredsbevarande arbetet för FN
FN:s generalsekreterares uttalande i samband med dagen