Rätten att tala tillfaller inte alla

Foto: Flickr / Yoshiffles, 2.0 Generic (CC BY-ND 2.0)

Foto: Flickr / Yoshiffles, 2.0 Generic (CC BY-ND 2.0)

2.5.2013 – Då du bläddrar i din morgontidning över en kopp kaffe, kan det vara på sin plats att ägna en tanke åt journalisterna som ser till att du får din färska dos nyheter varje morgon.

Mer än 600 journalister har dödats under de senaste tio åren, många av dem under resor till icke-konfliktfyllda zoner. I nio fall av tio förblir morden olösta och förövarna ostraffade. Många medieanställda lider av hotelser, våld och hot om våld. Alltför många har upplevt godtyckliga arresteringar och tortyr, ofta utan tillgång till rättslig hjälp.

Temat för årets internationella dag för pressfrihet, som firas den 3:e maj, är ”Safe to Speak: Securing Freedom of Expression in All Media”, vilket kan översättas ungefär som ”Vår allas rätt att tala: trygga uttrycksfriheten i alla medier.” Målet är att mobilisera aktion för att trygga alla journalisters säkerhet, i varje land i världen, och bryta den onda cirkeln av straffrihet.

Det globala pressfrihetsindexet för 2013 har återigen samma tre länder i topp: Finland, Nederländerna och Norge. Och åter en gång är det desamma tre diktatoriska länderna som hamnar lägst – Turkmenistan, Nordkorea och Eritrea.

Enligt pressbarometern för 2013 har hittills 19 journalister och 9 internetanvändare och medborgarjournalister dödats. 174 journalister har fängslats. Som FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon uttrycker det i sitt meddelande: ”Dessa är alla individuella tragedier, och kollektivt innebär de en attack på alla människors rättigheter och rätt till sanning.”

Förutom att de i många fall riskerar sina liv, riskerar journalister och reportrar även sin mentala hälsa. Få journalister, ens veteraner, vet tillräckligt om de psykiska skadorna – som antas vara lika vanliga som de är tabubelagda. Psykologiskt trauma kan innebära ett allvarligt hot mot reporterns hälsa, precis på samma sätt som för stridsstyrkor, biståndsarbetare eller vilka som helst andra män och kvinnor som arbetar i svåra förhållanden som under större väpnade konflikter eller katastrofdrabbade områden.

Artikel 19 i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna lyder:  ”Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser.”

Tweet that.

Journalisten Reeyot Alemu, som för tillfället sitter fängslad, har utlysts till vinnare av årets UNESCO – Guillermo Cano World Press Freedom Prize.