Ny FN film beskriver människohandelns många sidor

En ny film om människohandel hade nyligen premiär i Europa. Filmen, Affected for Life (påverkad för resten av livet) är producerad av FN:s kontor mot narkotika och kriminalitet (UNODC) i samarbete med det danska produktionsbolaget Danish Doc Production.

Filmen stävar till att öka medvetenheten om människohandel, så kallad trafficking och är riktad till bland annat åklagare, domare, poliser och andra som arbetar med att bekämpa människohandel. Den visar olika former av människohandel och vilka olika element handeln består av.

Filmen finns i två versioner, en kortare version på 13 minuter och en längre på 23 minuter som även fokuserar på att defininiera trafficking och på att förklara skillnaden mellan människohandel och människosmuggling samt beskriva hur människor påverkas av detta brott.

Se den kortare versionen (13 minuter) här.

Se den längre versionen (23 minuter) här.

Läs mera om UNODC