FN:s befolkningsfond: Kulturen påverkar utvecklingen

Kulturkännedomen är en förutsättning för utveckling. De traditioner eller bruk som kränker de mänskliga rättigheterna ska ändå inte tolereras genom att vädja till kulturfaktorer, betonar den nyaste rapporten från FN:s befolkningsfond UNFPA, som presenterades idag.

Befolkningsrapporten för 2008, The State of World Population 2008, Reaching Common Ground: Culture, Gender and Human Rights, behandlar kulturens påverkan på de mänskliga rättigheterna, kvinnors ställning och utveckling.