Romernas vardag förblir en kamp

Roma. Flickr Dumplife Creative Commons

Roma. Flickr Dumplife Creative Commons

17.6.2015 – FN:s specialrapportör för minoritetsfrågor, Rita Izsák, uppmanar till större internationella och nationella ansträngningar för att hjälpa romska samhällen runtom i världen.

Romerna är fortfarande utsatta och marginaliserade såväl ekonomiskt, politiskt och socialt i de flesta länder, och möter alltför ofta stark diskriminering.

”Även om orsakerna till romernas marginalisering är många, är en genomlöpande orsak den djupt rotade sociala och strukturella diskrimineringen romerna möter överallt i världen”, sade Izsák inför FN:s råd för mänskliga rättigheter då hon presenterade sin senaste rapport igår.

ERoma girl in Ukraine. Photo Flickr Steve Evans Creative COmmonsnligt Izsák är många av de program som strävar till att hjälpa romerna alltför kortsiktiga, och hon uppmanar alla politiker att tänka utanför ”fattigdomslådan”. Alla aspekter kring minoritetsrättigheter måste tas i beaktan inom alla strategier som bekämpar romers utsatthet, konstaterar hon.

Specialrapportörens rapport presenterar data från olika regioner och belyser den diskriminering och utsatthet romerna möter runtom i världen. Den understryker bristen på engagemang för romernas situation utanför Europa, och noterar dessa samhällens osynlighet.

”Jag är fortfarande alarmerad gällande bristen på romska representanter i lokala, nationella och internationella beslutsfattande organ – speciellt i de institutioner som uttryckligen etablerats för att skydda och förespråka deras rättigheter”, säger Izsák.

Izsák fördömer även de vitt utbredda stereotypier som lever kvar inom medierna.

”Negativa beskrivningar av romer, vare sig det är av de officiella medierna, de sociala medierna eller inom den politiska diskursen, är inte bara en kränkning av romers identitet, men påverkar alla romer negativt och även deras känsla av samhörighet i samhället”, säger Izsák. ”Medierna bör rapportera utan stereotypier, och ge mer synlighet för romers självrepresentering, historia och kultur.”

UNRICs relaterade länkar:

Följ Rita Izsák på Twitter: @IzsakRita
UNRICs faktablad om mänskliga rättigheter
Romska riksorganisationer
FN:s regionala arbetsgrupp för romer
Aftonbladets artikelserie ”Tiggarna