UNRWA chef efterlyser mer stöd från arabländerna för att hjälpa Palestinaflyktingar

Wien, 8 oktober , 2008

Förenta Nationernas hjälporganisation för Palestinaflyktingar, UNRWA, har i ett uttalande bett om akut hjälp till omkring trettio tusen Palestinska flyktingar vars hem förstördes i strider i flyktinglägret  Nahr el Bared i norra Libanon. I ett uttalande har UNRWA:s generalkommissionär, Karen AbuZayd speciellt vänt sig till de arabiska givarna för be dem stöda UNRWA:s arbete.

Förra månaden bad UNRWA om 43 miljoner dollar för att tillfälligt kunna erbjuda flyktingarna mat och skydd, men hittills har endast USA presenterat ett säkert löfte på 4,3 miljoner dollar. Få europeiska donatorer har gett några som helst löften och inga arabiska givare har utlovat hjälp. Enligt UNRWA kommer man tvingas skära ner på viktiga krisprogram om organisationen inte får fler medel snarast. Varje månad behöver UNRWA 2,5 miljoner dollar enbart för katastrofbistånd.

” Om vi inte får fler bidrag innan slutet på året kommer hjälpen till flyktingarna att bli lidande. Vi kan inte tillåta att det sker,” sade AbyZayd.

AbyZayd talade i Wien där ett samarbetsavtal mellan UNRWA och OIFD (OPEC Fund for International Development) undertecknades. Enligt avtalet, värt 5 miljoner dollar, skall åtta nya skolor byggas för att ersätta de förstörda byggnaderna i Nahr el Bared. OFID har sedan år 2004 understött UNRWA:s projekt med 7 miljoner dollar och fonden är idag den största enskilda givaren till UNRWA:s mikrofinansieringsprogram med syfte att minska fattigdomen och förbättra flyktingarnas försörjningsmöjligheter.

AbuZayd påpekade att OFID var bland de första att reagera på UNRWA:s och den Libanesiska regeringen gemensamma upprop om 445 miljoner dollar för återuppbygganden av Nahr el Bared. Återuppbyggnaden kommer att vara UNRWA:s största projekt hittills. I sitt tal i Wien påpekade AbuZayd, att 57,8 miljoner dollar redan utlovats för projektet och at 91 % av dessa medel kommer från regeringar i väst. ”Jag hoppas höra från Arabländernas regeringar snart, deras löften är efterlängtade och nödvändiga för att projektet skall kunna genomföras som planerat.”