Schweizaren Joseph Deiss ordförande för FN:s generalsförsamling

Joseph Deiss, ordförande för FN:s 65:e session som inleds i september 2010

Joseph Deiss, ordförande för FN:s 65:e session som inleds i september 2010FN:s generalförsamling har valt Schweizaren Joseph Deiss till ordförande för den 65:e sessionen som inleds in september. Samtidigt valdes även fem av ordförandena för generalförsamlingens sex kommittéer samt 21 viceordföranden för generalförsamlingen.

Deiss var statsminister i Schweiz då landet år 2002 gick med i FN och har även fungerat som finansminister.

Som sina prioriteringar nämnde Deiss bland annat millenniemålen och en hållbar ekonomisk utveckling, klimatfrågan samt mänskliga rättigheter.

Läs pressmeddelande på engelska här.

UN Photo/Evan Schneider