Norge minskar stödet till FN med 20 procent

Erna Solberg med Ban Ki-moon. UN Photo

Erna Solberg med Ban Ki-moon. UN Photo

9.10.2014 – Den norska regeringen ökar sin biståndsbudget, men skär samtidigt ned på sin direkta kontribution till FN och dess organ med hela 900 miljoner norska kronor, motsvarande 140 miljoner Euro.

UNICEF drabbas hårdast och mister nästan hälften av det norska bidraget, som nu kommer att ligga på 80 miljoner dollar enligt budgetförslaget för 2015. Bidraget till FN:s utvecklingsprogram UNDP minskas även det märkbart – med 8 miljoner dollar.

”Vad som betyder något är vad vi åstadkommer med vårt bidrag – att norskt utvecklingsbistånd fungerar och att vi uppnår konkreta resultat”, sade Norges utrikesminister Børge Brende.

Norge var den fjärde största bidragsgivaren till FN-systemet år 2010 enligt dess FN-representation.

I sitt nya budgetförslag föreslår regeringen en ökning på biståndet på 32,5 miljarder norska kronor år 2015. Det betyder en ökning på mer än 1 miljard kronor jämfört med 2014.

”Vissa av de kommande nedskärningarna är en tydlig signal till FN om att kvalitet och rapportering inte är goda nog”, sade Rune Arctander, assisterande generalsekreterare i norska FN-förbundet.

Utbildning, humanitärt bistånd, hälsa och vacciner, företagsutveckling, klimatåtgärder och mänskliga rättigheter prioriteras.

”Vår utvecklingspolitik är designad för att främja ekonomisk utveckling, demokratisering, implementering av mänskliga rättigheter och åtgärder som kan lyfta människor ur fattigdomsfällan för gott”, sade utrikesminister Brende.

Antalet länder som emottar norskt utvecklingsbistånd kommer även att skäras ned, från 116 till 84. 12 länder har satts i fokus för utvecklingsbiståndet: Afghanistan, Mali, Haiti, Palestina, Somalia, Sydsudan, Etiopien, Mocambique, Nepal och Tanzania.

Den nya center-högerregeringen under premiärminister Erna Solberg tog över efter de långvariga socialdemokraterna under Jens Stoltenberg i oktober 2013.