Sverige ny medlem i ECOSOC

FN:s generalsförsamling valde i på torsdagen 18 medlemsländer till det ekonomiska och sociala rådet ECOSOC. Mandatperioden, som inleds 1 januari, är tre år. ECOSOC består av 54 medlemsländer  och varje år väljer generalförsamlingen 18 nya medlemmar efter en geografisk uppdelning. De elva nya länderna är Kamerun, Kongo, Malaysia, Moçambique, Moldavien, Nigeria, Polen, Republiken Korea, Sankta Lucia, Sverige och Uruguay. 

Rådsmedlemmarna Brasilien, Kina, Island, Pakistan, Ryssland, Nya Zeeland och Storbritannien återvaldes för en ny mandatperiod.

ECOSOC samordnar det ekonomiska, sociala och humanitära arbete som utförs av FN och fackorganen.

Mera om ECOSOC.