Skatteflykt till ett högt pris

Tax evasion Flickr Images of Money CC BY 2.0

Tax evasion Flickr Images of Money CC BY 2.0

Oktober 2015 – För många internationella företag har kanalisering av intäkter till olika skatteparadis blivit norm i dagens moderna business. Enligt en djupgående studie av Tax Justice Network, nätverket för skatterättvisa, har omkring 21-32 triljoner dollar investerats utomlands, utom räckvidd för skattemyndigheterna. Denna typ av skatteflykt påverkar alla länder, men konsekvenserna är speciellt förödande för utvecklingsländerna. Enligt Global Financial Integrity, en oberoende forsknings- och rådgivningsorganisation, mister utvecklingsländerna mer pengar genom olagliga finansiella flöden än de erhåller i form av bistånd och utländska investeringar.

Eurodad, det europeiska nätverket kring skuld och utveckling, har beräknat att utvecklingsländer i snitt mister två dollar för varje förtjänad dollar – pengar som kunde användas för att förbättra infrastruktur, bygga skolor, hem och sjukhus eller etablera socialskydd. Istället försvinner pengarna till skatteparadis och i förmögna investerares fickor. ”Människors blir bestulna på sina möjligheter – – då skatteintäkter inte samlas in”, konstaterade Sri Mulyani Indrawati, biträdande direktör på Världsbanken under en paneldiskussion nyligen. ”Bistånd kommer inte ensamt att räcka till för att utrota fattigdom. Vi behöver internationellt samarbete för att bekämpa skatteflykt.”

FN-bio och skatteparadis

Under UNRICs senaste FN-bio i Helsingfors (Ciné ONU, en av UNRICs mest framgångsrika och populäraste informationsverksamheter) visades filmen ”The Price We Pay” – en dokumentär som gör en djupdykning i skatteflyktens labyrinter och den Tax evasion the price we pay posterojämlikhet som skapas som konsekvens. FN-bion med skatteflykt- och utvecklingstema ordnades i samarbete med det finska utrikesdepartementet och EU-kommissionens representation i Helsingfors i samband med en filmfestival för att uppmärksamma det Europaåret för utvecklingssamarbete, EYD2015.

”OECD:s ”African Economic Outlook” och den Afrikanska utvecklingsbanken kommer snart att publicera svindlande siffror för Afrika. 100 miljarder dollar i form av illegala finansiella flöden lämnade kontinenten år 2014, medan den inte erhöll mer än 35 miljarder dollar i form av utvecklingsbistånd. Implementeringen av OECD:s nya rekommendationer gällande baserosion och vinstskifte, samt EU:s åtgärder mot aggressiv skatteplanering måste framskrida fort”, konstaterar Hanna Rinkineva, utvecklingspolitisk handläggare vid det finska utrikesdepartementet, som även introducerade filmen för publiken i Helsingfors.

Skatteplanering och -övervakning är något som FN:s konferens för utvecklingsfinansiering i Addis Abeba försökte åtgärda i juli 2015, då den behandlade förslaget av ett nytt, mellanstatligt och FN-styrt skatteorgan. Förslaget kullkastades efter att rikare länder insisterat på att organet inte behövs. Det betyder att det kommer an på enskilda stater att anta lagar och bedriva politik som främjar god styrelse och effektiva skattesystem – men det är inte alla länder som har kapaciteten eller viljan. Transparent politik och administrativ kapacitet för att identifiera suspekta transaktioner behövs desperat, men är svårt att etablera.

”Besluten som fattades i Addis måste implementeras nu, precis som utvecklingsländernas skatteindrivningskapacitet och bekämpning av olagliga finansiella flöden”, säger Rinkineva. ”Vi kan inte fortsätta låta utvecklingsländer subventionera de rikare länderna. Då globala multinationella företag inte längre kan påtvinga utvecklingsländer att tävla sinsemellan med skattelättnader, och då utvecklingsländer samarbetar effektivare än tidigare, kommer samtidigt utrymmet för de multinationella företagens omoraliska företagsmodell att krympa.”

Det gör inte saken bättre att multinationella företag är ovilliga att ge upp sin skattepolitik som i många fall kan vara tekniskt laglig, om än oetisk. ”Vi anklagar er inte för att strida mot lagen, vi anklagar er för omoraliskt beteende”, sade parlamentarikern Margaret Hodge åt Googles chef Matt Brittin under ett förhör gällande skatteflykt och kanalisering av vinster.

Att sprida information och öka medvetenhet kring skatteflykt är ett sätt att bekämpa det. Informerade konsumenter gör bättre val och kräver oftare åtgärder från företagens sida.