FN:s konferens om vapenhandelsfördrag inledd

arms

arms

Fram till den 27:e juli kommer FN att vara scen för det största och möjligtvis mest betydande åtagandet någonsin gällande vapenhandelsreglering.

Förhandlingarna mellan FN:s 193 medlemsstater har påbörjats i New York under en av de kanske viktigaste konferenserna i vår tid. Utöver medlemsstaterna, kommer hundratals representanter från icke-statliga organisationer, intressegrupper, vapenindustrin, media och mellanstatliga organisationer att delta.

Målet är att uppnå en överenskommelse för de standarder som tillämpas under bedömningar av vapenexport. Avsaknaden av gemensamma internationella normer gör det lättare för samvetslösa vapenhandlare att utnyttja luckor och kryphål, och under dylika omständigheter används vapnen ofta i konfliktzoner, säljs på den svarta marknaden, eller hamnar i händer på terrorister, krigsherrar, drogförsäljare eller kriminella karteller.

Vapen är ett sensitivt tema –med avgörande ekonomiska och säkerhetsrelaterade intressen- och det är första gången man försöker befästa internationella normer för handeln.

FN:s konferens om vapenhandelsfördrag (Arms Trade Treaty), är kulmineringen av en fem år lång förberedelseprocess utförd av FN:S departement för nedrustningsfrågor, UNODA, och departementet för generalförsamlingen och konferensledning, DGACM.

Överallt i världen har den enkla tillgången till vapen och ammunition lett till mänskligt lidande, politiska repressalier, våldsbrott och terror hos den civila befolkningen. Ansvarslös handel av konventionella vapen (dvs. vapen som verkar främst genom kulor, tryck och splitter och har vad som kallas begränsad effekt) kan destabilisera säkerheten i hela regioner, kränka säkerhetsrådets vapenembargon och bidra till brott mot mänskliga rättigheter. Än värre leder det till att länder i konflikt halkar efter i utvecklingen och mister stora summor i investeringar utifrån vilket även hindrar dem från att uppnå de utsatta millenniemålen.

Mellan 1990 och 2005 miste 23 länder i Afrika uppskattningsvis 284 biljoner dollar som reslutat av väpnade konflikter, underblåsta av vapen- och ammunitionsöverföring. Vapen, av vilka 95% har sitt ursprung i länder utanför den afrikanska kontinenten.   

”Tillsammans måste vi agera. Världen är överbeväpnad och fred är underfinansierad. De militära kostnaderna fortsätter att stiga. Idag talar vi om mer än en triljon dollar per år. Och globalt har 60 år av fredsbevarande operationer kostat mindre än sex veckor av nuvarande militära kostnader”, sade FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon i sitt öppningstal. ”Gemensamma normer för vapenhandel, kombinerade med sträng nationell lagstiftning, kan hjälpa oss att förändra detta. Ytterligare kommer de att hjälpa oss understöda social och ekonomisk utveckling, stödja fredsbevarande; övervaka sanktioner och vapenembargon för att skydda barn och civila; gynna kvinnors egenmakt och bidra till ökad rättssäkerhet. Ett vapenhandelsfördrag kan göra all skillnad i världen för miljoner människor som nu måste leva med osäkerhet, misär och rädsla.”

Om du vill veta mer om FN:s arbete för att uppnå detta viktiga fördrag, kan du besöka konferensens hemsida, eller via Twitter @UN och @ATT_Conference.

Foto: UN Photo/Martine Perret