A-Ö Webbindex

Att fira språk firar mångfalden

Nelson Mandela sa en gång: ”Om du talar med en människa på ett språk som han förstår, går det till hans huvud. Om du pratar med honom på hans språk, går det hans hjärta.” Språk är inte bara det sätt vi förmedlar mening till varandra, det är också ett uttryck för en kulturs väsen. Detta framgår av de många märkliga ord som innesluts av de ca. 7111 språk som talas av människor runt om i världen. Till exempel, det japanska ordet ”komorebi” (木 漏 れ 日), vilket betyder det sätt som solsken skiner genom löv från ett träd som en ljusridå; ”goya” (गोया) på urdu som beskriver fördröjandet av skepsis som kan förekomma i berättandet av sagor; eller Tagalog-ordet ”gigil” som ofta beskriver en oemotståndlig lust att nypa något som är outhärdligt gulligt.

Att fira språk firar mångfald. Och detta gör FN under flera av sina internationella dagar under hela året. FN främjar flerspråkighet som innebär tolerans och säkerställer ett omfattande deltagande av alla länder inom organisationen, vilket leder till ett mer effektivt och omfattande genomförande av dess mandat.

FN:s sex officiella språk – arabiska, kinesiska, engelska, franska, ryska och spanska – bestämdes som sådana under cirka 35 år efter det att FN:s stadga undertecknades. Dessa språk är det första och andra språket för nästan 3 miljarder människor i världen och är officiella språk i ungefär två tredjedelar av FN:s medlemsländer. Även om detta står för en stor del av världens befolkning, finns det fortfarande en stor skillnad mellan representerade och underrepresenterade språk.

FN:s tidigare generalsekreterare för kommunikation och offentlig information Kiyotaka Akasaka, 2009, uppmärksammade statistik som visade att 96% av världens nästan 7000 språk talades av bara 4% av världens befolkning. 50% av dessa förväntades dö ut inom några generationer eftersom de inte är representerade i regeringen, utbildning eller media. ”Att skapa innehåll på lokala språk är och kommer att vara lika viktigt som att möjliggöra anslutning för att kunna nå och engagera människor över hela världen, oavsett om det är ekonomiskt, politiskt eller vetenskapligt.”

Flersårkighet och mångfaldighet - Två händer som möts
Foto av Tim Mossholder på Unsplash

FN:s roll i detta är att tillhandahålla ett brett utbud av medieinnehåll tillgängligt på många olika språk runt om i världen. UN News (FN-nyheter) – FN:s nyhets- och rapporteringsplatform – finns på de sex officiella språken samt på kiswahili, portugisiska och hindi. FN:s informationscenter (UNIC) arbetar för närvarande över hela världen i syfte att dela och tillhandahålla information om aktuella händelser i världen. UNIC har producerat publikationer på 153 lokala språk, producerar regelbundet information på nästan 30 språk och har webbplatser i över 70 länder.

I en resolution från 1999 uppmanade generalförsamlingen generalsekreteraren att ”utse en högre sekretariatstjänsteman till samordnare av frågor som rör flerspråkighet i hela sekretariatet”. I denna roll är FN-samordnaren för flerspråkighet ansvarig för att övervaka det övergripande genomförandet av flerspråkighetssekretariatet.

Flerspråkighet erkänns som en grundläggande värdering inom FN och betonar generalsekreterarens ansvar för att integrera flerspråkighet i hela organisationen i dess många aktiviteter. Men det går längre än bara representation. Som sagt av Akasaka: ”Vi vet att det finns en länk mellan bevarande av språk, kultur och skyddet av vår biologiska mångfald. Uppenbarligen är de ansträngningar som krävs för att bevara vår biologiska mångfald inte mindre angelägna än de som behövs för att skydda hotade språk. Vi kan göra skillnad om vi vill. FN är redo att arbeta med trovärdiga, kreativa och banbrytande partners i dessa strävanden. ”

Om mångfald ska firas bör vi också fira våra språk.

Se även:

Hello! Bonjour! Guten Tag! Päivää! Hola!

Ett folk utan språk är som en kajak utan skinn

Att fira flerspråkighet (EN)

Diversitet of flerspråkighet på internet (EN)

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19