A-Ö Webbindex

Stort behov av konkreta åtgärder i krisdrabbade Jemen

Enligt information till säkerhetsrådet påvisar högt uppsatta FN-tjänstemän det akuta behovet av fred i Jemen. Landet är i behov av omfattande insatser för att ta itu med de många politiska, ekonomiska och humanitära utmaningar som det står inför.

Jemen brottas fortfarande med en långvarig kris som involverar politik, humanitära frågor och utvecklingsfrågor. Den svåra situation landet befinner sig i härrör från en över åtta år lång konflikt mellan regeringsvänliga styrkor med stöd av en saudiskledd koalition och Houthi-rebeller.

Den första två månader långa vapenvilan, undertecknad i april 2022, löpte ut i oktober efter två förlängningar.

Barn och vuxna som bär på lådor med matförsändelser
Barn bär WFP:s matransoner i ett provisoriskt läger för människor på flykt i Marib, Jemen. Foto: WFP/Abdullah Al-Garadi.

Behov av konkreta åtgärder

FN:s särskilda sändebud Hans Grundberg har diskuterat med de grupper som är inblandade

En man i kostym i ett officiellt sammanhang
Hans Grundberg från Sverige utsågs av FN:s generalsekreterare António Guterres till sitt särskilda sändebud för Jemen i augusti 2021. Foto: OSESGY/Alaa Malhas.

i striderna, såväl som andra länder såsom Saudiarabien och Oman. Han säger att dessa grupper verkar villiga att hitta lösningar, men de behöver göra mer än att bara prata – de måste vidta verkliga åtgärder. Han framhöll särskilt vikten av ett tydligt avtal som beskriver vägen framåt, inklusive att återuppta en inkluderande politisk process för Jemen.

Grundberg erkände att fientligheterna inte har återgått till de nivåer de befann sig på före vapenvilan, och antalet civila offer har minskat avsevärt. Icke desto mindre fortsätter sporadiska strider och sammandrabbningar i vissa områden, särskilt i Taiz, Marib, Dhale, Hodeida, Shabwa och Sa’ada.

Ett litet barn som kommer gående med kanistrar
Ett barn hämtar rent vatten i ett läger för människor på flykt i Dar Saad i Jemen. Foto: UNOCHA/Mahmoud Fadel-YPN.

Ekonomiska problem

Grundberg berörde också Jemens svåra ekonomiska situation. Han noterade att de stridande parterna använder ekonomiska åtgärder som skadar civila och föder misstro. Den jemenitiska regeringen står inför hinder för att exportera sin primära inkomstkälla, petroleumprodukter. Handeln är också hämmad på grund av restriktioner, överdrivna avgifter och skatter. Dessutom försämras också bastjänsterna. Medborgare upplever upp till 18 timmars strömavbrott under den stekheta sommaren.

En positiv utveckling är ett saudiskt åtagande på 1,2 miljarder dollar för att bibehålla strömförsörjningen och täcka offentliga löner.

Utmaningar för bistånd och finansiering

Edem Wosornu från FN:s kontor för humanitära frågor, OCHA, rapporterade om svårigheter med att leverera bistånd på grund av tillträdesbarriärer och finansieringsluckor.

Ett officiellt porträtt av en kvinna
Edem Wosornu utsågs till direktör för OCHA:s Operations and Advocacy Division i april 2023. Foto: UNOCHA.

Tillgång och finansiering är fortfarande svårlösta frågor när det gäller det humanitära arbetet i Jemen, med desinformation som gör operationer ännu svårare och mer riskfyllda. Wosornu betonade att det är ett mål att nå över 17 miljoner jemeniter i år, men enligt planen på 4,3 miljarder dollar är endast cirka 30 % finansierad.

Hon efterlyste ett större internationellt stöd. Wosornu underströk att även om en politisk lösning är avgörande, kräver hanteringen av den humanitära krisen förbättrade ekonomiska förhållanden och återupprättande av viktiga tjänster. ”Först när sådana framsteg eftersträvas tillsammans med förbättrade ekonomiska villkor och återupprättandet av nödvändiga tjänster kommer vi att se de humanitära behoven börja minska”, sa hon.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19