A-Ö Webbindex

Sverige medvärd för givarkonferens för Jemen

Internationella givare samlades idag för att inleda finansieringen av den humanitära operationen i Jemen. FN:s generalsekreterare samt Sveriges och Schweiz regeringar står som värdar för högnivåkonferensen. Efter år av krig befinner sig Jemen fortfarande i en enorm humanitär nödsituation. Mer än 21 miljoner människor – två tredjedelar av landets befolkning – kommer att behöva humanitärt bistånd och skydd 2023.

Tre barn som står framför ett flyktingläger på en öppen sandig plats .
Flyktingläger i Obok. Foto: OCHA/ Charlotte Cans.

”Det internationella samfundet har makten och medlen för att få slut på denna kris. Och det börjar med att vi finansierar vad vi vädjat om fullt ut och åtar oss att betala ut pengar snabbt, säger FN:s generalsekreterare António Guterres. ”Tillsammans, låt oss äntligen vända lidandets våg. Låt oss ge hopp till folket i Jemen.”

Även om en sexmånaders vapenvila förra året gav en viss lättnad för civila, har det utbredda lidandet fortsatt, främst på grund av landets försämrade ekonomi och kollapsande bastjänster.

Livräddande operation

”Vi kan inte låta livräddande operationer i Jemen avstanna. Jag hoppas att det internationella samfundet tar tillfället i akt att visa fortsatt solidaritet med folket i Jemen nu när de behöver det som mest, säger Johan Forssell, Sveriges minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Människor som restaurerar ett tält i ett flyktingläger
En man och hans söner reser för att samla vatten under en bro som drabbades av ett flyganfall i mitten av 2016. Foto: UNOCHA/Giles Clarke.

Biståndsorganisationer behöver 4,3 miljarder USD i år för att hjälpa 17,3 miljoner människor över hela landet. De rekordstora globala humanitära behoven just nu är i behov av ett starkt givarstöd som aldrig förr, men utan ihållande stöd till hjälpinsatsen i Jemen kommer livet för miljontals jemeniter att vara i fara och ansträngningarna att få slut på konflikten en gång för alla kommer att bli ännu mer utmanande .

År 2022 gav donatörerna generöst mer än 2,2 miljarder dollar, vilket gjorde det möjligt för biståndsorganisationer att nå nästan 11 miljoner människor över hela landet varje månad med livräddande hjälp, inklusive mat, rent vatten, tak över huvudet, skydd och utbildning. Fler än 200 humanitära organisationer levererade hjälp till alla 333 distrikt i Jemen.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19