Mänskliga rättigheternas dag inleder kampanj för hela år 2008

I dag 10 december firar vi FN:s Mänskliga rättigheternas dag. I år fungerar dagen även som startskott för ett helt år av aktiviteter, kampanjer och evenemang med anledning av att FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 60 år 10 december 2008.

Temat för året kommer att vara ‘universality and justice’ –allmängiltighet och rättvisa – och tanken bakom temat är att rättigheterna tillhör alla och gäller alla och att alla människor måste ta till sig rättigheterna för att de skall uppfyllas.

I dag lanserar även den nya webbplatsen KnowYourRights i Rom, Aten, Lissabon och Paris.
Webbplatsen samlar information om deklarationen, om rättigheterna samt om olika projekt som arrangeras runt om i Europe med anledning av jubileet eller som har att göra med mänskliga rättigheter.  Syftet med hemsidan är att nå ut till en bred publik och sprida kunskap om deklarationen

Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna antogs av FN:s generalförsamling  den 10 december 1948 Förklaringen antogs med 48 ja-röster. Inget land röstade emot. Åtta länder avstod. Förklaringen har översatts till omkring 360 språk och är därmed den mest översatta texten i världen.

Besök webbplatsen

Läs den allmänna deklarationen om de mänskliga rättigheterna