Guterres: Turismen kan hjälpa oss övervinna pandemin

FOTO: Modestine L'ânesse des Cévennes

Enligt ett uttalande av FN:s generalsekreterare, António Guterres, kan turismen spela en stor roll i kampen mot COVID-19-pandemin. Turismindustrin är en av de hårdast drabbade sektorerna som följd av pandemin, och dess framtid är oviss.

– Turismen är en viktig del av FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling. Många har sitt levebröd i industrin, särskilt kvinnor, och särskilt i de mest sårbara länderna i världen, sa Guterres, – I många delar av världen är också bevarandet av biologisk mångfald beroende av turismen.

Enligt Guterres kan turismindustrin hjälpa världen att övervinna pandemin:

– Genom att föra folk samman, kan turisman främja solidaritet och tillit, något som är helt nödvändigt för att stärka det globala samarbetet som vi behöver just nu.

Guterres uppmanade alla som jobbar i turistindustrin till att leta efter sätt att återuppbygga och förbereda sektorn medans de samtidigt tar hänsyn till kampen mot klimatförändringarna och främjar hållbar utveckling.

– På vår väg mot en bättre framtid, måste vi hålla löftet om att inte lämna någon i sticket, avslutade Guterres.

Världsturismorganisationen (UNTWO) har lanserat en handbok om hur man kan få igång turistindustrin igen, och hur de ska överleva de utmanande månaderna som vi har framför oss. UNTWO har också gjort en lista med prioriteringar som ska hjälpa till processen med att få turistsektorn på fötter igen.

FOTO: James Diewald