Inte tillräckligt planeter för nordisk konsumtion

Den nordiska befolkningen konsumerar långt mer än vad vår planet kan producera. Det är slutsatsen av WWF:s rapport som räknat ut det ekologiska fotavtrycket från största delen av världens länder.

I WWF:s nyligen publicerade rapport ”Living Planet”, befinner sig Sverige, Finland, Norge och Danmark alla i top 25 av de mest konsumerande länderna. Sverige finns på 13:e plats. Danmark är nummer fyra, före USA (nummer fem), och toppad endast av Qatar, Kuwait, Förenade Arabemiraten.

Enligt rapporten har höginkomstländer ett fem gånger större fotavtryck än låginkomstländerna. Fotavtrycken har dessutom fördubblats i storlek runtom i världen sedan 1966.

”Vi lever och konsumerar som om vi hade en extra planet till vårt förfogande”, sade Jim Leape, generaldirektör för WWF International. ”Vi förbrukar 50 procent mer resurser än jorden hållbart kan producera, och om vi inte ändrar kurs kommer siffran att stiga. År 2030 kommer inte ens två planeter att räcka till”.

Om hela jordens befolkning levde som svenskarna, skulle vi behöva tre planeter.

 I Juni kommer världens ledare att samlas i Rio de Janeiro för den fjärde stora konferensen om hållbar utveckling sedan 1972. Under konferensen, Rio +20, kommer man att försöka enas om en gemensam väg som balanserar ekonomisk tillväxt, utrotandet av fattigdom och miljöskydd.

”Rio +20 kan och måste vara ögonblicket för världens länder att ändra kurs mot en mer hållbar framtid”, sade Leape.