A-Ö Webbindex

UNEP: Anpassningen till klimatförändringar måste prioriteras globalt

FN:s miljöorgan UNEP påvisar i sin Adaptation Gap Report att klyftan mellan behovet av investeringar i klimatanpassning i fattiga länder och de verkliga investeringarna växer snabbt. Dagens finansiering behöver öka med 5-10 gånger för att svara mot behoven, signalerar rapporten.Det sistnämnda kommer med all sannolikhet att bli en av de stora stridsfrågorna under klimatkonferensen, liksom den kontroversiella frågan om ett globalt klimatskadestånd för de drabbade länderna.

När klimatpåverkan intensifieras över hela världen måste nationer dramatiskt öka finansieringen och genomförandet av åtgärder utformade för att hjälpa utsatta nationer och samhällen att anpassa sig till klimatstormen, enligt en ny rapport från FN:s miljöprogram (UNEP).

Utökat anpassningsstöd

En flygbild av ett tydligt översvämmat område
Översvämningar i Pakistan. Foto: UN Photo/Eskinder Debebe

Rapporten lanserades innan COP27 – de klimatförhandlingar som äger rum i Sharm El-Sheikh, Egypten, och framhåller att globala insatser inom anpassningsplanering, finansiering och genomförande inte håller jämna steg med de växande riskerna.

”Anpassningsbehoven i utvecklingsländerna kommer att skjuta i höjden med så mycket som 340 miljarder dollar per år fram till 2030. Ändå uppgår anpassningsstödet idag till mindre än en tiondel av det beloppet. De människor och samhällen som befinner sig i den mest utsatta positionen får betala priset. Detta är oacceptabelt”, sade FN:s generalsekreterare António Guterres i sitt uttalande vid lanseringen av FN-rapporten.

Klimatet riskerar att stiga

En flerårig torka på Afrikas horn, oöverträffade översvämningar i södra Asien och svår sommarhetta över norra halvklotet pekar på ökande klimatrisker. Dessa effekter kan noteras vid så lite som 1,1°C över förindustriella temperaturer. Enligt en annan färsk UNEP-rapport, Nationally Determined Contributions (NDCs) under Parisavtalet pekar mot en global uppvärmning på 2,4-2,6°C i slutet av århundradet. Forskning från Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) säger att klimatriskerna kommer att intensifieras för varje tiondels grad.

”Klimatförändringen ger slag efter slag mot mänskligheten och en del av dem kunde vi skönja under hela 2022: allra mest kunde vi se dem i översvämningarna som satte stora delar av Pakistan under vatten,” säger Inger Andersen, UNEP:s verkställande direktör.

”Världen måste omedelbart minska utsläppen av växthusgaser för att begränsa effekterna av klimatförändringarna. Men vi måste också skyndsamt öka ansträngningarna för att anpassa oss till de effekter som redan är här och de som kommer.”

En man stående i en översvämmad stadsmiljö
Översvämningarna i Pakistan har stora konsekvenser. Foto: UNDP/ Shahzad Ahmad

Framstegen i anpassningen går långsamt

Rapporten visar att mer än åtta av tio länder har minst ett nationellt anpassningsplaneringsinstrument, och de blir bättre och mer inkluderande. En tredjedel av de 197 länder som är parter i FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC) har införlivat kvantifierade och tidsbundna mål för anpassning. Men finansiering för att omsätta dessa planer till handling verkar inte följa. Internationella anpassningsfinansieringsflöden till utvecklingsländer är 5-10 gånger lägre än beräknat behov och gapet fortsätter att öka.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19