Visioner kring migration och utveckling

Photo: Flickr / David Telford / 2.0 Generic (CC BY-NC-SA 2.0)

Photo: Flickr / David Telford / 2.0 Generic (CC BY-NC-SA 2.0)

2.5.2014 – På vilket sätt bidrar migration till ekonomisk och social utveckling? Hur kan vi underlätta för migration över gränserna? På vilket sätt kan migration byggas in i FN:s nya utvecklingsmål?

I maj äger det stora globala forumet för migration och utveckling (GFMD) rum i Stockholm. UNICEF, LSU och Fryshuset nu gör en gemensam satsning för att göra ungdomar delaktiga.

Mötet samlar representanter från stater och organisationer från över 140 länder för att diskutera migrationens potential för global utveckling. För första gången görs en satsning för att lyfta in ungas röster i diskussionerna.

Det Globala forumet för migration och utveckling (GFMD) upprättades av av FN:s generalförsamling 2007 och är en plattform för dialog i syfte att fördjupa det internationella samarbetet mellan stater på migrations- och utvecklingsområdet. Sverige är ordförande i GFMD 2013-2014 och i maj 2014 avslutas ordförandeskapet med ett stort möte i Stockholm med deltagare från över 140 länder.

”Att barn och unga görs delaktiga i dessa globala dialogmöten är egentligen en självklarhet och en rättighet enligt barnkonventionen, men tyvärr glöms ungdomarna allt för ofta bort. Därför är vi extra glada för att det svenska GFMD- sekretariatet bjöd in oss att arrangera förmöten”säger Lisa Ericson, programansvarig utbildning och delaktighet på UNICEF Sverige.

GFMD-mötet äger rum på Münchenbryggeriet 12-16 maj och ungdomsgruppen kommer att ha sex representanter närvarande. Deras gemensamma problemformuleringar och förslag om migration och utveckling utifrån ett ungdomsperspektiv kommer att presenteras inom kort på UNICEF:s hemsida. Håll utkik!

logo