Nordiska länder toppar mammaindex

7.5.2013 – Finland är det bästa landet i världen för mammor, medan Kongo (Demokratiska Republiken) är det värsta. Detta enligt en ny rapport som lanserats idag av Rädda Barnen. Uppskattningsvis 800 mammor dör under graviditet och förlossning varje dag, och 40 miljoner kvinnor föder utan professionell hjälp.

Rapporten för 2013, ”State of the World’s Mothers”, fokuserar på nyföddas hälsa, med temat ”överleva den första dagen”. Ett barns födelsedag är den farligaste dagen i dess liv i nästan varje land i världen, och mer än en miljon nyfödda dör under det första dygnet. En tredjedel av dessa dödsfall sker i Indien.

Rapporten presenterar även Rädda Barnens mammaindex, som belyser var mammor får mest stöd och hjälp, och var de möter de största svårigheterna. För att komma till sitt resultat har senaste data gällande både hälsa, utbildning, ekonomiska resurser och politiskt deltagande tagits i beaktande. De nordiska länderna är alla i topp med Finland som etta, följd av Sverige, Norge och Island. Danmark kommer sexa efter Nederländerna.

De tio sista länderna ligger alla i Afrika söder om Sahara: DR Kongo, Somalia, Sierra Leone, Mali, Niger, den Centralafrikanska Republiken, Gambia, Nigeria, Tchad och Elfenbenskusten – och där är förhållandena för mammor förödande. I genomsnitt dör var 30:e kvinna av graviditetsrelaterade orsaker, och ett av sju barn dör före sin femte födelsedag. Enligt rapporten är undernäring en av de främsta orsakerna för den höga mödra- och barnadödligheten i dessa länder.

Uppgifterna i rapporten illustrerar det ofantliga gapet mellan rika och fattiga länder, och det akuta behovet att påskynda framstegen som gjorts för mödrars och barns hälsa och välbefinnande.

Igår belyste FN:s befolkningsfond UNFPA i ett pressmeddelande hur barnmorskor kan betyda skillnaden mellan liv och död för hundratusentals kvinnor runtom i världen. Enligt UNFPA räddar barnmorskor ungefär 300 000 mammors liv varje år, och tio gånger så många barns.

”Genom att investera i mammors och barns hälsa, investerar länder i sin framtida utveckling”; sade Jasmine Whitbread, chef för Rädda Barnen, ”Om kvinnor utbildas,  representeras politiskt, och har tillgång till mödra- och barnavård av god kvalitet, har deras barn mycket större chanser att överleva och må bra – och detsamma gäller för de samhällen de lever i.”