Ban uppmanar till tryggare migrationsmöjligheter

Ban Ki-moon tallar vid GFMD. Foto: GFMD / Mikael SJöberg

Ban Ki-moon tallar vid GFMD. Foto: GFMD / Mikael SJöberg

14.5.2014 – FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon uppmanade idag alla länder att tillsammans arbeta för ett gemensamt mål av tryggare migrationsmöjligheter och säkrare, officiella kanaler för migration.

I sitt öppningstal för det globala forumet för migration och utveckling i Stockholm, poängterade Ban att förra årets dialog för migration och utveckling i generalförsamlingen utlyst migration som ”ett av vår tids mest kritiska fenomen.”

Generalsekreteraren betonade även att var trettionde människa är en migrant, och att alla samhällen kan vinna på migration då den kanaliseras effektivt, och mycket att förlora då man inte gör det.

”Förra året lade jag fram en plan med åtta punkter för migration. Jag uppmanade till tryggandet av mänskliga rättigheter, minskade kostnader för migration, ett slut på exploatering, hjälp för strandade migranter, mer tillförlitlig statistik, ökad medvetenhet kring migrationsfrågor samt ökat partnerskap och beaktande av migration i utvecklingsagendan”, sade Ban. Enligt generalsekreteraren bör även all migrationspolitik baseras på fundamentala rättigheter.

”Detta betyder att migranter måste skyddas från diskriminering, hushållsarbetande migranters rättigheter tryggas och män, kvinnor och barn skyddas från att utnyttjas.”

Generalsekreteraren träffar idag premiärminister Fredrik Reinfeldt.

Han träffade även kronprinsessan Victoria, och diskuterade Sveriges viktiga roll i den globala dialogen för migration, och inte minst landets roll för biståndet till världens alla flyktingar och fördrivna runtom i världen.

De betonade vikten av en holistisk approach inför den kommande post-2015 –agendan för utveckling och sambandet mellan migration, utveckling och miljö.