Der er brug for handling for at holde den mindst omkostningskrævende vej åben i klimakampen

0
460
UNEP EMISSIONGAP

UNEP EMISSIONGAP

5. november, 2013 – Hvis ikke det globale samfund med det samme investerer i omfattende handlinger for at indsnævre drivhusgassernes emissions gap, vil chancen for at vedblive på den mindst omkostningskrævende vej til at bevare de globale temperaturstigninger under 2 °C i dette århundrede hurtigt blive reduceret og åbne døren til andre udfordringer.  

Dette er konklusionerne fra Emissions Gap Report 2013, en stor international videnskabelig rapport koordineret af FN’s Miljøprogram (UNEP) og udgivet, mens ledere forbereder sig til at mødes til en ny runde af forhandlinger om klimaforandringerne i Warszawa.

Selvom landene lever op til deres nuværende klimaløfter, vil drivhusgasudledninger i 2020 sandsynligvis blive betydeligt over det niveau, som vil tilvejebringe en chance for at blive på den mindst omkostningskrævende vej.  

Hvis forskellen ikke bliver lukket eller betydeligt indsnævret inden 2020, vil døren til mange valgmuligheder for at begrænse temperaturstigningen til det lavere mål på 1.5 °C være lukket.

”Som rapporten understreger, betyder forsinkede handlinger en højere rate af klimaforandringer i den nærmeste fremtid og sandsynligvis flere klimavirkninger, såvel som den fortsatte brug af kulstofintensiv og energiintensiv infrastruktur. Denne ’fastlåsning’ vil forsinke introduktionen af klimavenlige teknologier og formindske de udviklingsvalg, som vil anbringe det globale samfund på vejen til en bæredygtig, grøn fremtid,” sagde FN’s under-generalsekretær og Direktør for UNEP, Achim Steiner.