Generalsekretærens budskab på menneskerettighedsdagen

0
434

På denne menneskerettighedsdag, lancerer vi en kampagne som vil vare et år, for at fejre at FN’s verdenserklæring om menneskerettighederne eksisterer 60 år. Hele FN-familien vil deltage i en kampagne for at fremme erklæringens idealer og principper om retfærdighed og lighed for alle.

Kampagnen minder os om at erklæringen, i en verden der endnu er rystet over den anden verdenskrigs rædsler, var den første globale forklaring af hvad vi nu alle tager for givet – værdighed og lighed for alle mennesker.

Planlæggernes exceptionelle determination, producerede et dokument der for den første gang forklarede de universelle menneskerettigheder for alle mennesker i en individuel kontekst. Nu er erklæringen det mest oversatte dokument i verden, det er udkommet på 360 sprog og dette er et bevis af dets universelle gyldighed og rækkevidde. Det har fungeret som inspiration for mange nylig uafhængige staters og demokratiers lovgivning. Det er blevet målestokken hvormed vi bedømmer, eller hvormed vi burde bedømme, om noget er godt eller dårligt.

Erklæringen forbliver lige så relevant i dag som den var da den blev indført. Men de fundamentale friheder erklæringen indeholder, udgør endnu ikke realiteten for alle mennesker. Ofte mangler regeringer den politiske vilje til at indføre de internationale normer som de villigt har accepteret.

Dette jubilæumsår er en mulighed for at opbygge den vilje. Det er en mulighed for at sikre at disse rettigheder bliver realitet for alle – at de kendes, forstås og nydes af alle, overalt i verden. Det er ofte netop dem der har mest brug for at deres menneskerettigheder beskyttes, der ikke er informerede om at erklæringen findes, og at den er der for dem.

Må dette år blæse ny kraft i vores mission for at integrere den verdenserklæringen  om menneskerettighederne i alles liv. 

Ban Ki-moon, FN’s generalsekretær.