Generalsekretærens budskab på den internationale dag for udryddelse af fattigdom

0
461

Ved millennieskiftet kom verdenslederne med modige løfter til de fattige i verdenen.

De lovede en verden hvor alle børn kan fuldføre grunduddannelsen, en verden hvor mennesker har tilgang til trygt drikkevand og familier er værnede imod dødelige sygdomme som malaria; en verden hvor nationer arbejder sammen for at reducere udslippet af drivhusgasser som bidrager til global opvarmning. Vigtigst af alt lovede vore ledere en verden hvor mennesker ikke længere er dømte til et liv i ekstrem fattigdom.

I år falder den internationale dag for udryddelse af fattigdom lige efter midtpunktet i ræset for at møde de løfter – millennium målene – inden 2015. Dagen er en vigtig mulighed for at gøre op hvor langt vi er og for at forøge vores indsats.

De globale resultater varierer. Proportionelt er antallet der lever af mindre end en dollar om dagen faldet og vi er på rette kurs for at nå millennium målet om at halvere ekstrem fattigdom. Fremskridtet har dog været ujævnt og nogle regioner – især Afrika syd for Sahara – er ikke på rette vej til at møde en eneste af vores store løfter.

I dag må verdenen fokusere dens opmærksomhed og ressourcer på de steder og de mennesker der er blevet tilbage. Mens vi gør det, må vi huske at ingen er mere engageret for at ende fattigdom end de fattige selv. Ofte er alt de behøver, retningslinier, midlerne og mulighederne for at vinde denne kamp.

Det er vores opgave at give os i lag med disse mangler.  Som antydet af dette års tema må vi se mennesker der lever i fattigdom som værende agenter for forandring. Dertil må vi anspore nationalt ejerskab af udviklingsstrategier.  Borgere må aktivt deltage i lovgivning og regeringer skal stilles til ansvar overfor borgerne for at nå millennium målene.  Frem for alt er der behov for et sandt partnerskab for udvikling – hvor rige lande gør hvad de kan for at sikre ressourcer og produktive arbejdsmuligheder gennem adgang til markederne, således at de fattige kan tage deres liv i egne hænder.

I dag står vi sammen med de fattige i fælles indsats – hvor samfundet, den private sektor, og individer verden over inkluderes. Et tital millioner mennesker lader deres stemme høre ved at stå op mod fattigdom. Til sport begivenheder og kulturelle begivenheder på universiteter og skoler.  De sender beskeder og underskriver petitioner til deres regeringer om at holde deres løfter. De vil se borgeres handlinger blive mødt af lige store handlinger fra regeringens side, i udviklede og udviklingslande, for at opnå millennium målene.

På denne 20. internationale dag for udryddelse af fattigdom, lad os alle stå op. Lad os demonstrere den politiske vilje der skal til for at ende fattigdom en gang for alle.