Menneskehandel: et problem der ikke kender landegrænser

0
496
Foto: FN

Foto: FN

30. 07.2015 – Hvert år er der millioner af børn, kvinder og mænd fra alle dele af verden, der bliver menneskehandlet. I dag markerer FN og FN’s program for narkotika og kriminalitet (UNODC) Verdensdagen mod handel med mennesker.

Dagen er lavet for at skabe opmærksomhed om dette globale problem, og for at fremhæve den vanskelige situation for millioner af kvinder, mænd og børn, der er ofre for menneskehandel fra alle dele af verden. Men også for at få folk til at gøre noget for at kæmpe imod denne kriminalitet.

”Verden bliver nødt til at være opmærksomme på menneskehandlens ofre og deres rettigheder”, sagde Maria Giammarinaro, FN’s særlige udsending i sager der omhandler menneskehandel, i sin nyligt udgivne rapport.

Menneskehandel er et problem, der ikke kender landegrænser. Det påvirker millioner af menneskers liv og berøver dem deres værdighed. Menneskehandlere bedrager folk og tvinger dem ud i udnyttende situationer hver dag. Den bedst kendte form for menneskehandel er i forbindelse med seksuel udnyttelse, men der er også mange ofre, der udnyttes til tvangsarbejde, tiggeri eller for at sælge deres organer.

Mere end en fjerdedel af alle ofre for menneskehandel er børn, og i nogle regioner der dette tal endnu højere. Størstedelen af de handlede mennesker er kvinder, der udgør mellem 55 % og 60 %.

”Migranter kan let gøres til ofre for menneskehandel på grund af deres sociale sårbarhed”, noterer rapporten endvidere. ”Migranter fratages ofte deres ejendele under rejsen, udsættes for umenneskelig behandling i transitlandene, kvinder og piger gøres ofte til ofre for voldtægt, og, når de endelig ankommer til deres destination, er de er i høj risiko for udnyttelse i bl.a. landbrugs-, byggeri og turistindustrien.” Kampen mod menneskehandel, tvangsarbejde og slaveri vanskeliggøres som følge af kriminalisering og tilbageholdelse af migranter, samt restriktive indvandringspolitikker, konstaterer rapporten.

Foto: FN

Også det nordiske samarbejde slutter nu op omkring en kraftig styrkelse af arbejdet mod menneskehandel. En samordning af nordiske ressourcer og samarbejde med andre partnere skal styrke forebyggelsen og bekæmpelsen.

Målet er at forebygge den kriminelle praksis, samt styrke mulighederne for at retsforfølge gerningsmændene og derigennem beskytte ofrene for menneskehandel. Det Nordiske Ministerråds initiativ skal bl.a. bidrage til at øge erfaringsudvekslingen 

blandt specialister og andre aktører der arbejder for at bekæmpe menneskehandel.

70% af ofrene for menneskehandel er kvinder. Hjælp dem med at få håb, ved at deltage i kampagnen.

#