Vedvarende energi: Klimaets game changer

0
35
Den vedvarende energikapacitet i Norden er vokset stabilt i de seneste år. Island topper listen med en 85 % forsyning af vedvarende energi. Foto: Unsplash / Abby Anaday.
Den vedvarende energikapacitet i Norden er vokset stabilt i de seneste år. Island topper listen med en 85 % forsyning af vedvarende energi. Foto: Unsplash / Abby Anaday.

80% af verdens befolkning er afhængig af importeret fossilt brændstof. Dette svarer til 6 milliarder mennesker. Men vedvarende energikilder er tilgængelige i alle lande, dog skal deres potentiale fuldt ud udnyttes. På denne måde er vedvarende energi potentielt universel. IRENA spår, at 90% af verdens elektricitet vil komme fra vedvarende energi inden 2050, hvilket fremmer økonomisk mangfoldighed, skaber flere arbejdspladser og reducerer fattigdom.

Vedvarende energi er den mest omkostningseffektive energiform globalt set. Prognoser viser, at denne type energi kunne levere 65% af verdens elektricitet inden 2030, hvilket bidrager til en 90% reduktion af CO2-udledningen i energisektoren inden 2050.

Vedvarende energi skaber også jobs og forventes at overhale fossile brændstoffer i beskæftigelse inden 2030. Derudover medfører skiftet til vedvarende energi store sundhedsfordele ved at reducere luftforurening fra fossile brændstoffer, der er ansvarlig for over 13 millioner dødsfald årligt.

Trods startomkostninger ved dette skift, viser investeringer i vedvarende energi sig at være økonomisk bæredygtige, hvilket kan spare op til 4,2 billioner dollars årligt inden 2030, samtidig med at det fremmer modstandsdygtighed og energisikkerhed.

”En retfærdig, lige og øjeblikkelig overgang fra forurenende fossile brændstoffer til ren energi er afgørende for at undgå det værste af klimakaos og fremme bæredygtig udvikling,” siger FN’s generalsekretær António Guterres i hans meddelelse for den Internationale Dag for Ren Energi den 26. januar.

I en verden, der kæmper med klimaforandringer, spiller ren energi en vital rolle i at reducere udledninger og kan samtidigt gavne samfund som ikke har adgang til elektricitet på nuværende tidspunkt.

”Den kan rense forurenet luft. Imødekomme voksende energibehov. Sikre forsyninger. Og forbinde milliarder af mennesker til billig strøm – med hjælp til at sikre elektricitetsadgang for alle inden 2030. Det sker alt sammen, samtidig med at vi kan spare penge og redde planetenm,” siger Guterres.

Typer af vedvarende energi

Vedvarende energi stammer fra naturlige kilder, der genoplades hurtigere end de forbruges, såsom sollys og vind. Fossile brændstoffer (kul, olie, gas) er ikke-fornybare og tager millioner af år at danne, og forbrænding af dem producerer skadelige udledninger. Vedvarende energi er nu billigere og skaber tre gange flere job end fossile brændstoffer i de fleste lande. Men hvilke typer almindelig vedvarende energi findes der i dag?

Solenergi opfanges gennem solpaneler eller solkoncentrations-spejle. Panelerne er omkostningseffektive med en levetid på cirka 30 år.

Vindenergi udnytter kinetisk energi fra bevægende luft ved hjælp af turbineanlæg (vindmøller) på land eller i havet.

Geotermisk energi udnytter termisk varme fra jordens indre gennem hydrotermiske reservoirer eller fra udviklede geotermiske systemer.

Vandkraft udnytter energi fra vand, der bevæger sig fra højere til lavere højder. Det er den største kilde i elektricitetssektoren, men står over for udfordringer fra klima-inducerede tørkeperioder.

Havenergi stammer fra kinetisk og termisk energi fra havvand, især bølger og strømme, og er stadig en energikilde i tidlige udviklingsstadier.

Bioenergi bliver udvundet fra organiske materialer (biomasse) som træ, afgrøder og organisk affald til opvarmning, strøm og biobrændstoffer. Det skaber drivhusgasemissioner, men på lavere niveauer end forbrænding af fossile brændstoffer som kul, olie eller gas. Derfor bør brugen af bioenergi begrænses på grund af potentielle negative virkninger på miljøet, herunder skovrydning.

Investering i solpaneler til private hjem er en effektiv og omkostningseffektiv løsning på lang sigt, der endda fungerer i overskyet vejr. Foto: Unsplash / Bill Mead
Investering i solpaneler til private hjem er en effektiv og omkostningseffektiv løsning på lang sigt, der endda fungerer i overskyet vejr. Foto: Unsplash / Bill Mead

 

Norden og deres engagement i vedvarende energi

Den vedvarende energikapacitet i de nordiske lande er vokset støt i de seneste år. Kilderne, hvorfra størstedelen af den vedvarende energi kommer, varierer mellem landene. Generelt er Danmark afhængig af vindenergi, Norge fokuserer på vandkraft, og Sveriges største forbrug af vedvarende energi kommer fra bioenergi.

Island kan prale af den højeste andel af vedvarende energi i sit samlede energibudget, med cirka 85% energi fundet indenfor landets egne grænser. I 2016 bidrog geotermisk energi med 65%, mens vandkraft udgjorde 20%.

Videnskaben er klar: Hele verden må følge efter

Verden er ikke på vej til at opfylde Bæredygtig Udviklingsmål 7 (SDG7), der sigter mod at sikre adgang til overkommelig, pålidelig, bæredygtig og moderne energi for alle inden 2030. Vedvarende energikilder – der er tilgængelige i overalt omkring os – ‘genoplades’ af naturen automatisk og udleder lidt til ingen drivhusgasser eller forurenende stoffer i luften. For at begrænse klimaforadneringer er det nødvendigt at stoppe vores afhængighed af fossile brændstoffer og investere i alternative energikilder.

”Jeg bifalder opfordringen fra landene på COP28 om at tredoble kapaciteten for vedvarende energi inden 2030. Jeg er fast overbevist om, at udfasningen af fossile brændstoffer ikke kun er nødvendig, det er uundgåeligt.” siger Guterres.

Læs mere:

What is renewable energy? 

Renewable energy – powering a safer future 

Renewable energy in Scandinavia – Statistics 

Læs andre artikler på UNRIC:

Greening the Future : UNDP og Danmark lancerer grønt initiativ i Georgien og Moldova

Grønland tilslutter sig Paris-aftalen

António Guterres om resultatet af COP28: “Æraen for fossile brændstoffer skal ende”

Videnskaben er klar: „vi er nødt til at udfase fossile brændstoffer“