World Water Week: Slukker verdens tørst

0
447
Carl Gustaf

Carl Gustaf

28.8.2015 – Den indiske vandmiljøforkæmper Rajendra Singh vandt for to dage siden den prestigefyldte hovedpris ved dette års World Water Week i Stockholm.

Hovedprisen ved World Water Week, Stockholm Water Prize, er den mest anerkendte pris for vandmiljøforkæmpere, og dette år har World Water Week endda 25-års jubilæum. Rajendra Singh er en kendt vandmiljøforkæmper, og han har modtaget prisen for sit arbejde med vandrensning, for at have forbedret tilgangen til vand i landbrugsområder i Indien og for at have vist mod og vilje i bestræbelserne på at forbedre leveforholdene for dem, der har mest brug for det. Rajendra Singh har arbejdet med at videreudvikle gamle, indiske metoder til at opsamle regnvand. Prisen blev overrakt af den svenske kong Carl Gustaf.

En af de andre priser, Stockholm Junior Water Prize, blev givet til en 18-årig amerikansk studerende, Perry Alagappan, som har opfundet et filter, der kan fjerne 99 % af alle giftige tungmetaller – eksempelvis bly, kadmium og kviksølv – fra drikkevand og spildevand. Prisen blev overrakt af den svenske kronprinsesse Victoria.

Temaet på dettes års World Water Week var vand og udvikling. Eksperter, beslutningstagere og branchefolk fra både ind- og udland var derfor i Sverige for at diskutere vand i forbindelse med klimaforandringer, bæredygtig energi, kloakering, kønsproblematikker og FN’s nye verdensmål. UN Water, der håndterer tværgående koordinering af indsatser for bedre vandmiljø, har deltaget og stået for mange af arrangementerne, konferencerne og seminarerne i løbet af ugen.

Temaet for selve prisuddelingen var regnvand, og derfor har prisvinderne og forskerne i år fokuseret på, hvordan regnvand kan indgå i bæredygtig udvikling.

Du kan finde mere information om arrangementet og prisvinderne her.

Med hashtagget #WWWeek eller #WaterIs kan du også bidrage til at skabe opmærksomhed om verdens vandressourcer og vores brug af dem.