A-Ö Webbindex

Barns rättigheter i Sverige granskades av expertgrupp

Barns rättigheter i Sverige. Utskottet för barnets rättigheter avslutade idag sin behandling av den sjätte och sjunde kombinerade periodiska rapporten från Sverige, där experter från kommittén lovordar Sveriges planerade nationella strategi för att förebygga våld mot barn. Även frågor om användningen av isolering och begränsningar på psykiatriska sjukhus och den höga ungdomsbrottsligheten togs upp.

Camilla Waltersson Grönvall, socialminister, socialdepartementet och chef för delegationen, berättade att en statlig utredning inom kort kommer att lägga fram ett förslag till en ny 10-årig nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn. Delegationen tillade att utredningen skulle föreslå åtgärder för att skydda barns bästa och stärka barns rättigheter inom rättsliga förfaranden.

Avslutande kommentarer inom kort

Waltersson Grönvall sa i sitt avslutande anförande att Sverige hade för avsikt att höja sina ambitioner kring barns rättigheter. Delegationen skulle se till att barns rättigheter uppmärksammades under det svenska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd. Det skulle också säkerställa att Sverige effektivt behandlade kommitténs avslutande iakttagelser.

Sveriges delegation bestod av representanter från Socialdepartementet, Justitieministeriet, Arbetsmarknadsministeriet, Utbildnings- och forskningsministeriet, Finansdepartementet, Utrikesdepartementet och Sveriges ständiga representation vid FNs kontor i Genève.

Kommittén kommer att avlägga de avslutande kommentarerna om Sveriges rapport i slutet av sin nittioandra session den 3 februari. Dessa och andra dokument som rör kommitténs arbete, inklusive rapporter som lämnats in av konventionsstaterna, kommer att finnas tillgängliga på sessionens webbsida. Sammanfattningar av kommitténs offentliga möten finns här, webbsändningar från de offentliga mötena finns här.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19