A-Ö Webbindex

WHO-studie: Alkohol, e-cigaretter, cannabis ökar bland unga i Europa

Över hela Europa, Centralasien och Kanada gestaltas en oroande bild av ungdomars droganvändning, säger en ny rapport från Världshälsoorganisationen WHO/Europa. Över hälften av de 15-åringar som deltagit i undersökningen har experimenterat med alkohol och chockerande 1 av 5 har nyligen använt e-cigaretter.

De risker detta beteende medför för unga människor är påtagligt. De långsiktiga konsekvenserna av dessa trender är betydande, och beslutsfattare har inte råd att ignorera dessa alarmerande resultat.

En grupp unga som spelar fotboll
Med tanke på att hjärnan fortsätter att utvecklas långt in i mitten av 20-årsåldern måste ungdomar skyddas från effekterna av giftiga och farliga produkter, säger Dr Hans Henri P. Kluge, WHO:s regionchef för Europa. Foto: WHO/Diego Rodriguez

Alkoholanvändning utbredd bland ungdomar

Alkohol är den absolut vanligaste substansen bland ungdomar. Fler än hälften (57 %) av 15-åringarna har provat alkohol minst en gång (56 % av pojkar och 59 % av flickor), och nästan 40 % rapporterade att de druckit alkohol under de senaste 30 dagarna (36 % av pojkar och 38 % av flickor).

Ungefär 1 av 10 (9 %) ungdomar i alla åldersgrupper har upplevt betydande berusning – vara berusade minst två gånger – under sin livstid, en frekvens som oroväckande stiger från 5 % vid 13 års ålder till 20 % vid 15 års ålder, vilket visar en eskalerande trend i alkoholmissbruk bland ungdomar.

E-cigaretter är populärare än vanliga cigaretter

Användningen av e-cigaretter blir allt mer populär bland ungdomar. Studien visade att omkring en tredjedel (32 %) av 15-åringarna hade använt e-cigaretter under sin livstid och 20 % hade använt dessa produkter under de senaste 30 dagarna. Detta kan jämföras med att 25 % av 15-åringarna har rökt en konventionell cigarett under sin livstid och 15 % som har rökt en cigarett under de senaste 30 dagarna.

En högre andel e-cigarettanvändning jämfört med cigarettrökning kan ses från 13 års ålder: 11 % av 13-åringarna uppger att de någonsin rökt en cigarett, jämfört med 16 % som någonsin använt en e-cigarett.

”Jag spelar mycket videospel”, säger Imran, en 15-årig pojke som WHO/Europa intervjuat i Sverige. ”Om din karaktär i [tv-spel] håller en alkoholhaltig dryck i händerna, eller en cigarett, kan det påverka dig och få det att verka normalt.”

En närbild av en person som tänder en cannabis joint
Cannabisanvändningen har minskat något. Foto: Chuck Grimmett/Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0

Cannabisanvändningen minskar något

När det gäller cannabis rapporterar fler än 1 av 10 (12 %) 15-åringar att de någonsin använt ämnet, en liten minskning sedan 2018 (ned från 14 %), medan 6 % av 15-åringarna uppger att de har använt cannabis under de senaste 30 dagarna. Tidig cannabisanvändning kan leda till beroende och problematiska användningsmönster senare i livet. Förebyggande insatser skräddarsydda för ungdomar är avgörande för att minska dessa risker och främja hälsosamma val.

Historiskt sett var missbruk vanligare bland pojkar än bland flickor, men landskapet förändras. Vid 15 års ålder kommer flickor inte bara ikapp utan även i vissa fall överträffar pojkar. Detta inkluderar cigarettrökning, där en anmärkningsvärd skillnad vid 11 års ålder försvinner vid 15 års ålder; användning av e-cigaretter, där flickor överträffar pojkar; och alkoholkonsumtion, där flickor uppvisar marginellt högre antal.

Cigaretter och elektroniska cigaretter
E-cigaretter och traditionella cigaretter. Foto: TBEC Review/Creative Commons Attribution 2.0

Förebyggande åtgärder behövs för att skydda ungdomars hälsa

För att minska användningen av alkohol, nikotin och tobaksprodukter och förhindra att den stiger bland ungdomar, måste omfattande åtgärder som beskrivs i olika internationella fördrag och WHO:s rekommendationer följas och genomföras.

”Den utbredda användningen av skadliga ämnen bland barn i många länder i den europeiska regionen – och utanför – är ett allvarligt hot mot folkhälsan”, säger Dr Hans Henri P. Kluge, WHO:s regionchef för Europa. ”Tyvärr utsätts barn idag ständigt för riktad marknadsföring på nätet av skadliga produkter, medan populärkulturen, som videospel, normaliserar dem. WHO/Europa arbetar med länder för att se till att alla ungdomar, överallt, får bästa möjliga start i livet. Det innebär att skydda dem från giftiga och beroendeframkallande produkter som kan påverka deras livskvalitet under de kommande åren.”

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19