A-Ö Webbindex

WHO: utbredd överanvändning av antibiotika hos patienter på sjukhus med covid-19

Nya bevis från Världshälsoorganisationen (WHO) visar den omfattande överanvändningen av antibiotika under COVID-19-pandemin över hela världen, vilket kan ha förvärrat den ”tysta” spridningen av antimikrobiell resistens (AMR).

Antimikrobiell resistens är enligt WHO ett av de tio största globala hälsohot som mänskligheten står inför.

Medan endast 8 % av sjukhuspatienterna med covid-19 hade bakteriella infektioner som krävde antibiotika, har tre av fyra eller cirka 75 % av patienterna behandlats med antibiotika ”ifall” de hjälper.

Sjukhuspersonal i infektionskläder
Den omfattande överanvändningen av antibiotika under COVID-19-pandemin över hela världen kan ha förvärrat den ”tysta” spridningen av antimikrobiell resistens. Foto: Vladimir Fedotov/Unsplash

”När en patient behöver antibiotika uppväger fördelarna ofta riskerna med biverkningar eller antibiotikaresistens. Men när de är onödiga ger de ingen nytta samtidigt som de utgör risker, och deras användning bidrar till uppkomsten och spridningen av antimikrobiell resistens, säger Dr Silvia Bertagnolio, WHO-specialist.

Sammantaget förbättrade inte antibiotikaanvändning de kliniska resultaten för patienter med covid-19. Men snarare kan det skapa skada för människor utan bakteriell infektion, jämfört med de som inte får antibiotika. Detta understryker det akuta behovet av att förbättra den rationella användningen av antibiotika för att minimera onödiga negativa konsekvenser för både patienter och populationer.

Texten covid 19 över en förstorad bild av viruset
75 % av covid-19-patienterna behandlades med antibiotika ”ifall de skulle hjälpa”. Foto: Martin Sanchez/Unsplash

 

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19