A-Ö Webbindex

World Immunization Week: vaccinering räddar någons liv var tionde sekund

De globala vaccineringskampanjerna under andra hälften av 1900-talet är en av mänsklighetens största landvinningar.

Vaccineringskampanjerna har gjort det möjligt för oss att utrota smittkoppor, så gott som besegra polio och se till att fler barn överlever och mår bra än någonsin tidigare. Ytterligare 1,5 miljoner dödsfall skulle kunna undvikas om den globala vaccinationstäckningen förbättrades. I år kommer World Immunization Week att fira 50 år av det utökade programmet för immunisering (EPI) – som ett erkännande för våra gemensamma ansträngningar för att rädda och förbättra otaliga liv från sjukdomar som kan förebyggas med vaccin och uppmanar länder att öka investeringarna i immuniseringsprogram för att skydda kommande generationer.

Ett barn i famnen på sin mamma som blir vaccinerat
Malaria är fortfarande en primär orsak till barnsjukdomar och dödsfall i Afrika söder om Sahara. Foto: WHO/Neil Thomas

Men nästan 20 miljoner barn är fortfarande ovaccinerade och undervaccinerade världen över. Bara under de senaste 50 åren har vacciner räddat över 150 miljoner liv, så många som ett var tionde sekund. På bara 5 decennier gick vi från en värld där ett barns död var något många föräldrar fruktade, till en värld där varje barn – såvida det är vaccinerat – har en chans att överleva och må bra. Att utöka tillgången till immunisering är avgörande för att uppnå de Globala Målen (SDG). Vaccinationer förhindrar inte bara lidande och död i samband med infektionssjukdomar som diarré, mässling, lunginflammation, polio och kikhosta, de bidrar också till att nationella prioriteringar som utbildning och ekonomisk utveckling får fäste.

Immunisering är en av världens mest kostnadseffektiva folkhälsoinsatser som räddar miljontals liv och skyddar otaliga barn från sjukdomar och funktionshinder. Foto: UNICEF/UN066747/Rich

EU och WHO går samman

Syftet med World Immunization Week är att främja användningen av vacciner för att skydda människor i alla åldrar mot sjukdomar. Veckan äger rum 24-30 april, och WHO:s europeiska region firar European Immunization Week (EIW) 21-27 april 2024. Varje år räddas miljontals liv tack vare immunisering och den är allmänt erkänd som en av de mest framgångsrika och kostnadseffektiva hälsoinsatser. European Immunization Week lyfter särskilt fram programmet för immunisering (EPI) som grundades för 50 år sedan.

En man som skakar hand med en kvinna i en grupp människor
Vacciner utgör en hörnsten i folkhälsan, förhindrar spridningen av dödliga sjukdomar och räddar otaliga liv. Foto: WHO Bangladesh/Catalin Bercaru

Detta ansågs vara ett avgörande ögonblick i folkhälsohistorien och har räddat miljontals liv globalt varje år. 1974 hade bara 5 % av världens barn vaccinerats mot difteri, stelkramp och kikhosta. Idag har den siffran ökat till nästan 85 % av barnen över hela världen och 94 % i WHO:s europeiska region. Europeiska unionen och WHO/Europa har gått samman i ett banbrytande projekt på 3 miljoner euro som syftar till att uppnå och upprätthålla en hög och rättvis immuniseringstäckning i EU samt länder utanför EU som är associerade med EU4Health-programmet. Projektet fokuserar på att förbättra täckningen bland utsatta befolkningsgrupper, med särskild tonvikt på romska samhällen, som ofta drabbas oproportionerligt mycket av sjukdomar som kan förebyggas med vaccin.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19