A-Ö Webbindex

Oberoende rapport: inga bevis på anknytning till Hamas hos UNRWA:s personal

Israeliska myndigheter har inte tillhandahållit några stödjande bevis för anklagelser om att ett betydande antal ur personalstyrkan i UNRWA är medlemmar i Hamas, säger en oberoende granskning.

En oberoende granskningsgrupp ledd av Catherine Colonna, tidigare fransk utrikesminister, säger att israeliska myndigheter inte har svarat på upprepade förfrågningar om ”namn och stödjande bevis som skulle göra det möjligt för UNRWA att inleda en utredning.”

FN:s generalsekreterare António Guterres har utsett granskningsgruppen och han har  Colonna-rapportens rekommendationer.

”För att kunna se framåt vädjar generalsekreteraren till alla intressenter att aktivt stödja UNRWA, eftersom de är en livlina för palestinska flyktingar i regionen”, sade FN:s chefstalesman, Stephane Dujarric i ett uttalande.

En man och en kvinna som skakar hand
Catherine Colonna med FN:s generalsekreterare Antonio Guterres 24 februari 2024. Foto: UN Photo/Eskinde Debebe

Catherine Colonna och tre nordiska forskningsinstitut ombads göra en bedömning av neutraliteten hos UNRWA, FN:s palestinska flyktingorgan.

Detta följde på anklagelser från Israels regering i januari 2024 om att en del UNRWA-personal kan ha deltagit i terrorattackerna den 7 oktober 2023 mot Israel. FN:s generalsekreterare aktiverade också en separat utredning av FN:s kontor för interna tillsynstjänster (OIOS) för att fastställa sanningshalten i dessa anklagelser.

Förutom Catherine Colonna deltog Raoul Wallenberg-institutet, norska Chr Michelsen-instituttet och det Danska institutet för mänskliga rättigheter i granskningen.

Enligt rapporten, trots ”ett robust ramverk”, kvarstår ”neutralitetsrelaterade frågor.”

En kvinna som talar inför en grupp människor
UNRWA-skola i flyktinglägret Wihdat i Jordanien. Foto: UN Photo/Mark Garten
Students take part in an English Language class and discusses the Red Crescent.

”De inkluderar exempel på personal som offentligt uttrycker politiska åsikter, läroböcker i värdlandet med problematiskt innehåll som används i vissa UNRWA-skolor och politiserade fackföreningar som hotar UNRWA:s ledning och orsakar driftstörningar.”

Granskningen identifierade flera åtgärder för att hjälpa UNRWA att ta itu med dess neutralitetsutmaningar inom åtta kritiska områden, inklusive engagemang med donatorer, styrning, ledning och interna tillsynsstrukturer, neutralitet hos personal och beteende, installationer, utbildning, personalfackförbund och ett stärkt partnerskap med FN-organ.

Enligt rapporten är UNRWA fortfarande avgörande för att tillhandahålla livräddande humanitärt bistånd och nödvändiga sociala tjänster, särskilt inom hälsa och utbildning, till palestinska flyktingar.

”Som sådan är UNRWA oersättlig och oumbärlig för palestiniernas mänskliga och ekonomiska utveckling. Dessutom ser många UNRWA som en humanitär livlina.”

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19