A-Ö Webbindex

Fem finländska städer uppmärksammas för sina insatser för klimatneutralitet

23 städer, varav fem av dem i Finland, tilldelades EU:s uppdragsmärkning som ingår i EU:s uppdrag för klimatneutrala och smarta städer, ett av EU:s uppdrag inom ramen för Horisont Europa.

Kulturarvsmärket erkänner städernas planer på att uppnå klimatneutralitet redan 2030 och syftar till att underlätta tillgången till offentlig och privat finansiering för att uppnå detta mål. De första tio städerna fick kulturarvsmärket i oktober 2023.

EU:s uppdragsmärkning tilldelades av Iliana Ivanova, kommissionsledamot med ansvar för innovation, forskning, kultur, utbildning och ungdomsfrågor, under en ceremoni med borgmästare och företrädare för städer vid EU:s innovationsdagar för forskning, det största forumet i Europa för att diskutera framtiden för vetenskap och innovation och skapa lösningar tillsammans med medborgare och berörda parter.

De 23 städer som fick märket är följande: Ioannina, Kalamata, Kozani, Thessaloniki (Grekland), Heidelberg (Tyskland), Leuven (Belgien), Esbo, Lahti, Lappeenranta, Tammerfors, Åbo (Finland), Barcelona, Sevilla (Spanien), Pecs (Ungern), Malmö (Sverige), Guimaraes, Lissabon (Portugal), Florens, Parma (Italien), Marseille, Lyon (Frankrike), Limassol (Cypern) och Izmir (Turkiet).

EU:s uppdragsmärkning är en viktig milstolpe i städernas arbete. Det är ett erkännande av en framgångsrik utveckling av klimatstadskontrakt, som beskriver städernas övergripande vision för klimatneutralitet och innehåller en handlingsplan och en investeringsstrategi. Städerna skapar tillsammans sina klimatstadskontrakt med lokala intressenter, inbegripet den privata sektorn och medborgarna.

En stadsvy
Tammerfors. Foto: Juho Luomala/Unsplash

Nästa steg

EU kommer att fortsätta att stödja städerna i deras arbete med att omvandla sina ambitiösa planer till en rad projekt.

Detta inbegriper nytt stöd via Europeiska investeringsbanken (EIB). Tjänster, inklusive det europeiska lokala energistödet (Elena) och det gemensamma stödet till projekt i europeiska regioner (Jaspers), kompletteras med nästan 19 miljoner euro, som kommer att vara tillgängliga för uppdragsstäder via en central kontaktpunkt inom EIB. Denna överenskommelse kommer att genomföras i den kommande ändringen av arbetsprogrammet för Horisont Europa 2024.

Senare i år kommer kommissionen att lansera ett ”Cities Mission Capital Hub”. Detta initiativ kommer att hjälpa städer som har fått uppdragsmärkningen att förbereda projekt för investeringar, erbjuda dem neutral rådgivning om de bästa finansieringslösningarna i nära samarbete med befintliga rådgivningstjänster och sätta dem i kontakt med investerare. Capital Hub bör också omsätta städernas investeringsstrategier i en rad konkreta behov av produkter och tjänster per sektor, så att industrin bättre kan bedöma efterfrågan och för stora och små företag i EU för att öka sin konkurrenskraft.

Kommissionen förväntar sig att ytterligare cirka 30 klimatstadskontrakt ska läggas fram för översyn i april.

En stadsvy
Stockholm. Foto: Yadid Levy/norden.org

Bakgrund

Städer står för mer än 70 % av de globala CO2-utsläppen och förbrukar mer än 65 % av världens energi. Åtgärder i städerna är avgörande för att begränsa klimatförändringarna och kan avsevärt bidra till att påskynda insatserna för att uppnå det rättsligt bindande åtagandet att uppnå klimatneutralitet i EU som helhet senast 2050, samt till EU:s mål att minska utsläppen av växthusgaser med 55 % fram till 2030 och mer allmänt genomföra den europeiska gröna given. EU- uppdraget för städer syftar till att hjälpa de europeiska städerna att bli klimatneutrala och ge medborgarna renare luft, säkrare transporter och mindre trafikbelastning och buller.

I april 2022 valdes 100 städer i EU och 12 städer i länder som är associerade till Horisont Europa ut. De testar innovativa sektorsövergripande strategier, bland annat för medborgarengagemang, hantering av berörda parter och intern styrning för att påskynda sin väg mot klimatneutralitet. De kommer därmed att fungera som experiment- och innovationsnav som alla europeiska städer kan lära sig av och följa efter senast 2050.

De första städerna lämnade in sina centrum till kommissionen våren 2023. Den 12 oktober 2023 tilldelades 10 städer uppdragsmärket: Sønderborg (Danmark), Mannheim (Tyskland), Madrid, Valencia, Valladolid, Vitoria-Gasteiz och Zaragoza (Spanien), Klagenfurt (Österrike), Cluj-Napoca (Rumänien) och Stockholm (Sverige).

 

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19