A-Ö Webbindex

75 år av fredsbevarande verksamhet inom FN

FN:s fredsbevarande verksamhet 75 år. FN:s fredsbevarare har arbetat för att rädda och förändra människors liv i världens mest ömtåliga politiska och säkerhetsmässiga situationer. Sedan 1948 har fler än två miljoner fredsbevarare i form av uniformerad och civil personal hjälpt länder att övergå från krig till fred.

”FNs fredsbevarande styrkor är hjärtat i vårt engagemang för en fredligare värld”, säger FN:s generalsekreterare António Guterres i ett uttalande inför den internationella dagen för FN:s fredsbevarare den 29 maj. ”I 75 år har de stöttat människor och samhällen skakade av konflikter och omvälvningar över hela världen.”

En minröjare i full utrustning på en äng
En minröjare letar efter explosiva objekt i Nicosia, Cypern. (Cypern, 2011) / UNFICYP​

Genom att arbeta tillsammans med lokala samhällen hjälper fredsbevarare att främja politiska lösningar, förebygga konflikter, skydda civila, stärka mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen och bygga hållbar fred.

Utmaningarna för fredsbevarande styrkor är större än någonsin, med stigande globala spänningar, mer komplexa konflikter och en spridning av mis- och disinformation, vilket försvårar deras arbete och hotar deras säkerhet. De står inför stigande globala spänningar och klyftor, stagnerande fredsprocesser och mer komplexa konflikter.

Trots dessa hinder framhärdar fredsbevarande styrkor, tillsammans med många samarbetspartners, i den kollektiva strävan efter fred.

Logo

Temat för 75-årsjubileet, ”Fred börjar med mig”, erkänner de fredsbevarande styrkornas gärning och uppoffring, tidigare och nuvarande, inklusive de fler än 4200 personer som har gett sina liv under FN-flagg. Det hyllar också motståndskraften hos de samhällen som vi tjänar, som fortsätter att sträva efter fred trots många hinder.

Denna kampanj uppmanar också var och en av oss att gå med i den globala rörelsen för fred. Ensamma kan vi aldrig lyckas. Men tillsammans kan vi vara en stark kraft för förändring.

FN-fredsbevarande-75
FN:s fredsbevarande verksamhet 75 år
  • FN:s fredsinsatser omfattar aktiviteter som omfattar civilskydd, konfliktförebyggande och främjande av mänskliga rättigheter.
  • Sedan 1948 har mer än två miljoner fredsbevarare från 125 länder tjänstgjort i 71 olika operationer.
  • År 2023 tjänar mer än 87 000 kvinnor och män från 125 länder i 12 operationer som arbetar för att bygga fred i hotspots i Afrika, Asien, Europa och Mellanöstern.
  • Mer än 4 200 fredsbevarande styrkor har osjälviskt gett sina liv och tjänat under FN-flagg.

Läs mer om FN:s fredsbevarande verksamhet här, här och här.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19