A-Ö Webbindex

FN:s fredsbevarande verksamhet 75 år: ”Vi ger människor hopp”

Søren är major i den danska militärstyrka som för närvarande är utplacerad som FN-militär observatör och fredsbevarare i UNTSO, FN:s vapentillsynsorganisation i Mellanöstern.

När han gick med i UNTSO i september 2022 var han på intet sätt en nykomling i internationell tjänst för dansk militär. Innan sin nuvarande utplacering hade han redan tjänstgjort i FN:s fredsbevarande i Sydsudan och dessförinnan i fyra uppdrag utomlands för Nato och dess koalitioner.

”Det skilde sig på många sätt från de första fyra uppdragen och jag ville prova ett annat FN-uppdrag, och den här gången som observatör,” berättar major Søren för UNRICs webbplats. Enligt dansk nationell policy för danska medborgare utstationerade utomlands hänvisar vi till honom endast med hans förnamn.

En man i uniform som står vid FNs flagga och tittar i en kikare
Hans arbetsuppgifter utförs ofta i torn med utsikt över en demilitariserad zon vid gränsen. Foto: privat.

75 år av UNTSO och FN:s fredsbevarande 

Den 29 maj är det 75-årsdagen för utfärdandet av FN:s säkerhetsråds resolution nummer 50, som banade väg för inrättandet av UNTSO, FN:s första fredsbevarande uppdrag. Den första gruppen militära observatörer skickades till regionen i juni 1948 för att observera och upprätthålla vapenvilan i det arabisk-israeliska kriget 1948. Den danske majoren är en av tio danskar som tjänstgör hos UNTSO. Han är en del av Team Wadi/Observer Group i Golan-Tiberias vid den israelisk-syriska gränsen som utgörs av 2-3 män vid varje observationsplats, där de observerar och rapporterar om eventuellt brott mot vapenvilan.

En man med tomteluva framför FN-flaggan.
Søren firar jul i tjänst. Foto: privat.

”Vi är i tjänst i ett utsiktstorn i 5-7 timmar åt gången”, säger Søren. ”Dessutom finns det flera uppgifter vi utför, från städning till matlagning, underhåll till tankning av generatorerna. Dessutom använder vi vår fritid till kroppsbyggande, läsa böcker, titta på film eller andra fritidsintressen.”

Kulturell mångfald 

Varje lag består av ett dussintal observatörer från lika många nationaliteter. ”Utplaceringen till UNTSO föregicks bland annat av en tre veckor lång kurs i Finland, med fokus både på FN:s rutiner och den kulturella mångfald som är en del av att leva och arbeta i en multinationell och mångkulturell miljö. De flesta är därför förberedda på det och vidtar nödvändiga försiktighetsåtgärder för att ge utrymme åt mångfald.”

De största utmaningarna är dock inte nödvändigtvis de kulturella skillnaderna mellan personal som kommer från olika hörn av världen.

”De största utmaningarna i arbetet inom FN är förmodligen byråkratin och samarbetet mellan de civila och militära elementen. Byråkratin är en tidstjuv och dödar initiativ och förändring. Kulturella skillnader mellan civil och militär personal kan ibland vara ett hinder för samarbete… varje moment skulle tjäna på att försöka förstå varandras uppgifter bättre.“

Ett vackert stenslott omgivet av en gård och blommor.
UNTSOs huvudkvarter i Jerusalem. Foto: Hardscarf/ Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Vi gör skillnad 

75 år efter att de första observatörerna sändes till Mellanöstern finns fredsbevarande styrkor fortfarande kvar och konflikten verkar inte ta slut. Søren erkänner att man inte kan vara säkra på huruvida han och hans kollegor gör skillnad för fredssituationen i regionen, eftersom ”man bara kan gissa vad som hade hänt om vi inte hade varit här.”

”Jag tror fortfarande att vi gör skillnad som fredsbevarare,” säger han. ”Först och främst är vi synliga och uppvisar opartiskhet och att omvärlden är intresserad av situationen i området. Jag tror och hoppas att det ger lokalbefolkningen hopp om att de inte glöms bort och att det med tiden kommer att vara möjligt att tillämpa ett verkligt fredsavtal så att människor kan leva i fred och harmoni med varandra. Jag tror också att vår närvaro får parterna att tänka två gånger innan de bryter mot en eller annan punkt i eldupphöravtalet.”

En man med kikare som står på ett berg.
Schweiziska fredsbevarare på Golanhöjderna. Foto: VBS/DDPS/Creative Commons Attribution 3.0

Unik vänskap 

Kulturell mångfald är helt klart en utmaning i internationell verksamhet, men det är också en tillgång. ”Kulturella skillnader är också mycket berikande. Det är alltid hälsosamt att ha andra perspektiv på grundläggande värderingar och det är tankeväckande och en grund för nytt lärande.”

Och precis detta är den mest värdefulla erfarenhet som Søren har haft som fredsbevarare. ”Det är helt klart den unika vänskap som skapas när man spenderar så mycket tid tillsammans i en värld där man är 100% beroende av varandra”, säger majoren.

Läs mer FN:s fredsbevarande verksamhet här och här.

En kvinna och texten Peace begins with me

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19