75 sätt FN gör en skillnad – Mobilisera volontärer för utveckling och fredsbyggande

I samband med FN:s 75-årsjubileum 2020 publicerar vi en till två artiklar i veckan för att visa hur FN gör skillnad i världen.

75 sätt FN gör en skillnad: Mobilisera volontärer för utveckling och fredsbyggande.

FN:s volontärprogram (UNV), samordnar och rekryterar volontärer för att skapa fred och utveckling runt om i världen. Volontärarbete gynnar både global utveckling, världssamhället och volontären själv. UNV rekryterar årligen upp till 8000 erfarna kvinnor och män från nästan 160 olika länder. I mer än 130 länder stöds fredsbyggande och humanitära projekt av volontärer. Mer än 75% av volontärerna kommer från utvecklingsländer och ungefär en tredjedel arbetar frivilligt i sitt hemland.

#ShapingOurFuture #UN75

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19