A-Ö Webbindex

Fågelinfluensa: ett betydande folkhälsoproblem

Den pågående globala spridningen av ”fågelinfluensa”-infektioner till däggdjur samt människor är ett betydande folkhälsoproblem enligt Världshälsoorganisationen (WHO).

Dr Jeremy Farrar, chefsforskare vid WHO, sa att fågelinfluensaviruset – som också är känt som H5N1 – har haft en extremt hög dödlighet bland de flera hundra personer som hittills har smittats av det.

Hittills har ingen H5N1-överföring från människa till människa registrerats.

”H5N1 är (en) influensainfektion, som främst startade hos fjäderfä och ankor och har spridit sig effektivt under de senaste ett eller två åren för att bli en global zoonotisk pandemi”, sa han.

”Den stora oron är naturligtvis att inte bara ankor och kycklingar smittas – utan nu allt fler däggdjur – att viruset nu utvecklas och utvecklar förmågan att infektera människor. Och sedan kritiskt, förmågan att gå från överföring från människa till människa.”

En massa kor som betar utomhus
Kor betar nära en borrigg i Texas, USA. Foto: Unsplash/Donald Giannatti

Boskapsmysterium

WHO:s högsta tjänsteman uppmanade i en kommentar angående ett pågående utbrott av H5N1-virus bland mjölkkor i USA, till ökad noggrann övervakning och utredning av folkhälsomyndigheter, ”eftersom det kan utvecklas till att spridas på olika sätt”.

Han tillade: ”Skapar mjölkningsstrukturerna hos kor aerosoler? Är det miljön som de bor i? Är det transportsystemet som sprider detta runt om i landet? Det här är en stor oro och jag tror att vi måste … se till att om H5N1 skulle börja infektera människor, från människa till människa, att vi är i en position där vi omedelbart kan svara med rättvis tillgång till vacciner, terapi och diagnostik.”

WHO:s chefsforskare varnade för att vaccinutvecklingen inte är ”där vi behöver vara”

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19