75 sätt som FN gör skillnad: Bidrar till samhällsutveckling i Afrika

Afrika är fortfarande bland FN:s högsta prioriterade områden. FN-systemet spelar en viktig roll i att koordinera olika former av bistånd, från att stärka demokratiska institutioner och hjälpa utsatta länder att tackla epidemier som Ebola, till att förhandla fram fredsavtal mellan stridande parter.

År 1991 vidtog afrikanska länder en plan som kallas ”New Partnership for Africa’s Development” som skulle fungera som ett multinationellt ramverk för att kanalisera internationellt stöd till Afrika. För att öka stödet till Afrika ytterligare, upprättade FN ett rådgivande kontor år 2003. Afrika mottar 36 procent av alla FN:s utvecklingsmedel, och alla FN-organ har specialprogram beräknade på Afrika.

Läs mer om FN:s arbete i Afrika här.